arrow-left iconBläddra bland apparQR Mobile DataAsana Integration

QR Mobile Data + Asana

Mobila formulär för alla arbetsdokument som är kopplade till Asana-uppgifter

Installera Asana för QR Mobile Data
Plattformspartner

Ingår i

Installera Asana för QR Mobile Data

Vad är QR Mobile Data?

Med QR Mobile Data-programvaran kan du digitalisera alla dina arbetsdokument från fältet och arbetsplatsen, hålla ordning på elektroniska dokument och komma åt dem direkt var du än befinner dig. Skapa anpassade mobila formulär för arbetsplatsinspektioner, säkerhetsgranskningar, kvalitetskontroll, underhåll av utrustning, fältrapporter, loggar för byggnadsarbete och mer.

Med Asana-integreringen för QR Mobile Data kan du öppna ett mobilt arbetsorderformulär i QR Mobile Data, fylla i delar av det och sedan koppla det till en Asana-uppgift. Du kan koppla ett eller flera mobila formulär till samma Asana-uppgift. Den tilldelade medarbetaren i Asana får automatiskt arbetsordern på sin smartphone.

När fältteknikern har fyllt i alla arbetsorderformulär som är kopplade till Asana-uppgiften på en smartphone märks Asana-uppgiften automatiskt som slutförd. PDF-rapporten om det slutförda mobila arbetsorderformuläret skapas, laddas upp till Asana och bifogas till uppgiften i fråga.

Skaffa QR Mobile Data + Asana

Välj länken ”Connect To Asana” under integreringarna för att koppla ditt QR Mobile Data-konto till ditt Asana-konto

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du använder QR Mobile Data och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till newbox@ahg.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder