Peoplelogic.aiAsana Integration

Peoplelogic.ai + Asana

Peoplelogic.ai automatiserar insikter i, rekommendationer för och rapporter om hur ditt team använder Asana

Vad är Peoplelogic.ai?

Peoplelogic är en plattform som sammanställer användarinformation. Den kopplar data till konkreta insikter som hjälper dig att förstå dina kollegor och fatta bättre beslut.

Genom att ansluta Asana till Peoplelogic kan du förenkla och automatisera rapportering av hur teamet hanterar jobb. Peoplelogic analyserar data från ditt Asana-konto och flera andra integreringar, och ger insikter och rekommendationer för att hålla teamet på rätt spår och göra sitt bästa.

Skaffa Peoplelogic.ai + Asana

  1. Skapa ett Peoplelogic.ai-konto.
  2. Gå till sidan ”Add Integration”.
  3. Klicka på ”Connect Asana”.
  4. Data kommer omedelbart att bli till Peoplelogic-insikter.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Peoplelogic.ai och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@peoplelogic.ai

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder