OneTrustAsana Integration

OneTrust + Asana

Följ säkerhets- och sekretessreglerna genom att automatiskt ansluta dina Asana-data och upptäcka, klassificera och kartlägga förfrågningar.

Vad är OneTrust?

OneTrust är en plattform för hantering av sekretess, säkerhet och datastyrning. OneTrust automatiserar efterlevnaden av sekretessregler genom att ansluta till underliggande datakällor för att upptäcka, klassificera och kartlägga personuppgifter och effektivisera sekretesskraven.

Varför OneTrust + Asana?

Med integreringen mellan OneTrust + Asana kan organisationer göra följande:

  • Skapa ständigt uppdaterade datakartor: Upptäck och klassificera personuppgifter i din Asana-instans, identifiera vilka uppgifter som omfattas av sekretessregler och skapa en identitetsgraf över personer som har personuppgifter lagrade i Asana.
  • Uppfylla förfrågningar om persondataskydd: När en förfrågan tas emot från en person vars personuppgifter finns i Asana kommer OneTrust automatiskt att utföra en realtidssökning av dessa personuppgifter och gruppera dem eller på annat sätt behandla dem baserat på typen av förfrågan.

Ansluta OneTrust + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Logga in på din OneTrust-app.
  2. I startmenyn går du till fliken ”Integreringar”.
  3. Välj ”Asana”.
  4. Följ integreringsguiden för att:
  • Namnge din anslutning.
  • Ange din API-nyckel eller använda en alternativ autentiseringsmetod.
  • Välja skanningsfrekvens och andra tillgängliga alternativ.
  1. Klicka på ”Aktivera.”

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om att använda integreringen OneTrust + Asana, gå till supportsidan eller kontakta deras team på OneTrust-support.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder