NotionAsana Integration

Notion + Asana

Förhandsgranska och synkronisera Asana-uppgifter och -projekt i Notion-sidor och -databaser.

Vad är Notion?

Notion är en digital arbetsyta som hjälper dig att planera, arbeta och skapa tillsammans med andra, på det sätt du vill ha det. Med mer än 20 miljoner användare och hundratusentals team runt om i världen samlar Notion verktygen vi använder dagligen i ett gemensamt samarbetsinriktat utrymme.

Varför Notion + Asana?

Asana stärker verksamheten genom att organisera arbetet på en plats. Notions integrering med Asana gör det möjligt för dig att förbättra samarbetet och hålla dig uppdaterad genom att visa statusen på Asana-projekt och -uppgifter som förhandsgranskningsbara länkar eller synkroniserade i en databas. Du kan sedan använda databasfilter, vyer, sammanslagningar och relationer för att ansluta dem till olika arbetsflöden.

Ansluta Notion + Asana

Så här installerar du integreringen:

Förhandsgranskningsbara Asana-länkar:

  1. När du klistrar in en Asana-länk i ett Notion-dokument för första gången kommer du att se en knapp med texten ”Connect to Asana”.
  2. När du klickar på knappen blir du omdirigerad för att autentisera ditt Asana-konto.
  3. Där kan du se innehållet i den länk du klistrade in direkt i ditt Notion-dokument. Fortsätt att klistra in länkar från Asana-uppgifter för att visa dem i din Notion-arbetsyta.
  4. Du kan hantera din anslutning mellan Asana och Notion i din Notion-arbetsyta i menyn för ”Settings & Members” under ”My Connected Apps”.

Synkronisera Asana-data:

  1. Kopiera länken till ett projekt eller en uppgift i Asana.
  2. Klistra in länken i Notion och välj ”Paste as database”.
  3. En tom databas med en förinställd lista med egenskaper visas på sidan i form av en Notion-tavelvy med alla Asana-egenskaper automatiskt tillagda.
  4. Databasen fylls automatiskt och fortsätter att synkroniseras även om du lämnar sidan.

Ta reda på mer och få support

För att lära dig mer om hur du använder Notion + Asana-integreringen kan du besöka Notion-arbetsytan.

Om du har frågor, feedback eller behöver support kan du kontakta Notions supportteam.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder