MynnovationAsana Integration

Mynnovation + Asana

Få visuell feedback från din webbplats direkt i ett Asana-projekt

Vad är Mynnovation?

Mynnovation utvärderar innovation i olika faser. Med den här integreringen kan du använda Asana för att spåra projekt inom varje fas. Exportera Mynnovation-uppgifter till specifika projekt i Asana och håll dig uppdaterad om uppgiftens slutförande – du behöver inte växla mellan verktyg för att uppdatera projektförloppet.

Skaffa Mynnovation + Asana

Ansluta Mynnovation och Asana

  1. Gå till profilsidan.
  2. Klicka på fliken ”Integrations”.
  3. Välj Asana och klicka på ”Connect”.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Mynnovation + Asana-integreringen kan du besöka supportsidan

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder