MuleSoftAsana Integration

MuleSoft + Asana

Automatisera vanliga affärsprocesser mellan Asana och andra verktyg såsom applikationer för CRM, fillagring och kommunikation.

Vad är MuleSoft?

[MuleSoft] (https://www.mulesoft.com/) är en integrationsplattform där du kan ansluta SaaS-applikationer, data samt enheter i molnet och lokalt för att skapa sömlösa digitala upplevelser.

Varför MuleSoft + Asana?

Med MuleSoft + Asana kan företag göra följande:

  • Förbättra effektiviteten i försäljningscykler: Integrera Asana med CRM-applikationer såsom Salesforce för att automatisera överlämningsprocesserna i olika faser av arbetet. På så sätt kan försäljningsteamen samarbeta effektivt med andra teammedlemmar över avdelningsgränserna.
  • Öka samarbetet mellan organisationer: Integrera Asana med samarbetsappar såsom Microsoft Teams eller Slack för att flytta arbete och konversationer mellan olika verktyg och Asana när du vill spara tid utan att tappa bort något.
  • Koordinera projektaktiviteter enkelt: Integrera Asana med Jira för att centralisera samarbetet i det verktyg som passar bäst för teamen utan att skapa dubbelarbete.
  • Samla in värdefull information: Integrera Asana med BI-verktyg såsom Tableau eller Microsoft Power BI för att skapa tillämpbara paneler som baseras på Asana-information såsom anpassade fält. På så vis får du insikt i projekt och arbetsflöden i realtid.

Ansluta MuleSoft + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Om du redan använder MuleSoft kan du ladda ned Mule4 Asana Connector från Anypoint Exchange.
  2. Om du undrar över anslutningen Asana MuleSoft Composer för Salesforce kan du kontakta Salesforce för mer information.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur man använder MuleSoft + Asana-integreringen kan du besöka supportsidan.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder