MonitaskAsana Integration

Monitask + Asana

En lättanvänd programvara för automatisk tidsspårning för Asana.

Fördelar med appen

Med Monitask kan anställda och frilansare manuellt starta en klocka när de börjar arbeta med en uppgift. Applikationen tar skärmdumpar av datorn slumpmässigt eller med ett intervall som arbetsgivaren anger, som sedan kan granskas online som bevis på att arbetet utförs.

Med tidsspårningsprogrammet Monitask kan du effektivt övervaka distansarbetande anställda. Tidsspåraren registrerar hur många timmar dina frilansare jobbar så att du smidigt kan beräkna deras lön. Med onlineövervakning och prestationsanalys kan du mäta hur produktiva dina anställda är.

Med integreringen Monitask + Asana kan du synkronisera uppgifter som skapats i Asana till Monitask och spåra hur lång tid det tar att slutföra dem.

Instruktioner för att installera appen

  1. Registrera ett Monitask-konto här och konfigurera kontot.
  2. Skapa så många projekt i Monitask som du planerar att använda med den här integreringen på sidan Projects.
  3. Bläddra till sidan Integrations och klicka på ”Add” vid Asana-integreringen.
  4. Tillåt begärda behörigheter.
  5. På sidan som öppnas klickar du på knappen ”Add integration” och loggar in på ditt Asana-konto. Bevilja begärda behörigheter.
  6. På sidan som öppnas kopplar du Monitask-projekt till Asana-projekt och Monitask-användare till Asana-användare. På den sista konfigurationsfliken klickar du på knappen ”Submit”.
  7. Vänta tills laddningen är färdig – vi överför uppgifter från valda Asana-projekt till valda Monitask-projekt.
  8. Så där, nu är allt klart. Du kan bläddra bland uppgifterna [här] (https://app.monitask.com/notes/list) eller börja spåra tiden för dem i Monitasks skrivbordsapp som kan laddas ned här.

Observera: När du lägger till en ny uppgift till ett konfigurerat projekt i Asana skapas den automatiskt i Monitask och tilldelas till personen du har angivit

Ta reda på mer och få support

https://www.monitask.com/en/home/support

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder