Juto App BuilderAsana Integration

Juto App Builder + Asana

Mobilappverktyget för företagare. Skapa och lansera din app på 30 minuter utan någon IT-erfarenhet

Vad är Juto App Builder?

Juto är en app-byggare online för företagare. Skapa och lansera din egen anpassade app för att förbättra affärsverksamheten utan att behöva lära dig att koda, så att du snabbt kan distribuera den till din personal och fokusera på ditt växande företag.

Skaffa Juto App Builder + Asana

  1. Skapa ett konto på ju.to
  2. Lägg till de pluginprogram du behöver i app-byggaren
  3. Skapa ett formulär och definiera dina anpassade fält
  4. Redigera designen i formulärverktyget och döp formuläret
  5. Rulla nedåt till slutet av inställningsmenyn och lägg till ett nytt övergångsskede
  6. Lägg till en aktivitet till övergångsskedet och rulla nedåt till Asana-alternativet
  7. Logga in på Asana vid uppmaning för att slutföra integreringen
  8. I Asana definierar du din standard-arbetsyta, faser, slutdatum och ansvariga parter för uppgifter skapade i Juto-appen.
  9. Slutför appbyggnaden i Juto App Builder och färdigställ din app för inlämning till iOS- och Android-appbutiker

Ta reda på mer och få support

För att lära dig mer om integreringen mellan Juto App Builder och Asana kan du skicka ett e-postmeddelande till mike@ju.to

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder