JupiterOne Secure Cloud InsightsAsana Integration

JupiterOne Secure Cloud Insights + Asana

JupiterOne är en en CAASM-plattform som kan ta in Asana-data och söka efter sårbarheter eller andra säkerhetsproblem.

Vad är JupiterOne?

 • Visualisera Asana-arbetsytor, team, användare, projekt och projektmedlemskap i JupiterOne-diagrammet.
 • Kartlägg vilka Asana-användare som är medarbetare i ditt JupiterOne-konto.
 • Övervaka ändringar av Asana-användare med hjälp av JupiterOne-varningar.

Skaffa JupiterOne + Asana

 • Gå till https://apps.us.securecloudinsights.cisco.com/integrations/asana
 • Klicka på knappen ”Add Configuration”.
 • Ange ett kontonamn och en beskrivning och välj önskat hämtningsintervall.
 • Klicka på knappen ”Create Configuration”.
 • En dialogruta som säger att du har lyckats visas. Klicka på ”Ok” för att stänga den.
 • När den har stängts visas en ny dialogruta där du uppmanas att påbörja autentiseringsprocessen. Klicka på ”Begin Authorization”.
 • Systemet tar dig till Asanas godkännandesida för vår integreringsapplikation. Välj att du godkänner.
 • Systemet tar dig sedan tillbaka till Asana-integreringsinstansen i JupiterOne. Du kan nu köra integreringen manuellt eller vänta på den automatiska schemaläggningen baserad på det valda hämtningsintervallet.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda JupiteOne + Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@jupiterone.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder