JupiterOneAsana Integration

JupiterOne + Asana

JupiterOne är en en CAASM-plattform som kan ta in Asana-data och söka efter sårbarheter eller andra säkerhetsproblem.

Vad är JupiterOne?

Visualisera Asana-arbetsytor, team, användare och projekt i JupiterOne-diagrammet. Kartlägg vilka användare som är medarbetare i ditt JupiterOne-konto och övervaka ändringar av användare med hjälp av JupiterOne-varningar.

Skaffa JupiterOne + Asana

Ett JupiterOne-konto krävs. Du kan skapa ett gratis konto här: https://login.us.jupiterone.io/sign-up

När det första steget är genomfört måste vi aktivera Asana-integreringen för kontot om du vill testa den här processen.

  • Gå in på https://j1.apps.us.jupiterone.io/integrations/asana
  • Klicka på knappen ”Add Configuration”.
  • Ange ett kontonamn och en beskrivning och välj önskat hämtningsintervall.
  • Klicka på knappen ”Create Configuration”.
  • En dialogruta som säger att du har lyckats visas. Klicka på ”Ok” för att stänga den.
  • När den har stängts visas en ny dialogruta där du uppmanas att påbörja autentiseringsprocessen. Klicka på ”Begin Authorization”.
  • Systemet tar dig till Asanas godkännandesida för vår integreringsapplikation. Välj att du godkänner.
  • Systemet tar dig sedan tillbaka till Asana-integreringsinstansen i JupiterOne. Du kan nu köra integreringen manuellt eller vänta på den automatiska schemaläggningen baserad på det valda hämtningsintervallet.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda JupiterOne + Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@jupiterone.com.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder