JosysAsana Integration

Josys + Asana

Lägg ut supportavdelningen i stället för att hantera enheter eller åtkomst till molnappkonton själv.

Vad är Josys?

Josys är en förstklassig utläggningstjänst som automatiskt hanterar inköp och installation av enheter för alla medarbetare utan att behöva byta leverantör. Josys förbereder enheterna så att de är redo att användas. Dessutom stödjer Josys integrerade medarbetarregister med SmartHR.

Aktivera åtkomst till dina SaaS-appar, däribland Google Workspace, Zoom, Slack och Dropbox, för att IT-administratören inte ska behöva logga in på en annan SaaS-app-adminkonsol varje gång en anställd börjar på eller lämnar företaget. Få tillgång till ett register över tilldelade SaaS-applicenser och konton för att underhålla och övervaka kontoanvändning. Få hjälp med att underhålla och optimera användningen av tilldelade IT-enheter med ett medarbetarregister. Ta del av färdiga IT-paket där inköp av hårdvara och programvaruinstallation ingår.

Skaffa Josys + Asana

Installera integreringen med Josys:

  1. Logga in på Josys med Google enkel inloggning (SSO).
  2. Gå till sidan med appintegreringar.
  3. Välj ”Asana” för att aktivera integreringen.
  4. Lägg in dina administratörsuppgifter i OAuth-popupfönstret.
  5. Klart!

Skapa ett konto för anställda:

  1. Logga in på Josys med Google enkel inloggning (SSO).
  2. Gå till sidan där listan med alla anställda finns och välj en person för att skapa ett konto.
  3. Välj ”Asana” för att aktivera integreringen.
  4. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett Asana-konto.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om integreringen mellan Josys och Asana kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till t.fujita@raksul.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder