iPROAsana Integration

iPRO + Asana

Mät produktivitetsnivåerna på ett exakt och enkelt sätt med iPRO för att förbättra lönsamheten.

Vad är iPRO?

Med iPRO kan du mäta organisationens produktivitetsnivåer på ett direkt och enkelt sätt. Tilldela produktivitetsindikatorer för varje uppgift för att spåra processerna och projekten i Asana med iPRO på ett effektivt sätt.

Skaffa iPRO + Asana

Du behöver ett iPRO-administratörskonto för att kunna installera den här integreringen.

  1. Använd iPRO-administratörskontot och leta efter integreringsmodulen under ”Company”.
  2. Klicka för att aktivera Asana-integreringen.
  3. Följ instruktionerna på skärmen för att bekräfta att du ger iPRO åtkomst till ditt Asana-konto.
  4. Klicka på ”Accept”.
  5. Importera Asana-användare till iPRO för att spåra individuell produktivitet. Du kan integrera importerade användare med befintliga iPRO-användare.
  6. Du är redo att börja arbeta med import av projekt.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda iPRO och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till mgonzalez@gesoftcorp.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder