HourStackAsana Integration

HourStack + Asana

Planering och tidsspårning för Asana-uppgifter.

Vad är HourStack?

Med integreringen mellan HourStack + Asana kan du förenkla planeringen och förbättra tidsspårningens exakthet från de uppgifter du redan arbetar med i Asana.

Genom att dra och släppa en Asana-uppgift till din HourStack-kalender planeras den automatiskt – så slipper du kopiera uppgifter mellan olika appar. Integreringen HourStack + Asana importerar snabbt dina Asana-projekt, taggar, anteckningar, underuppgifter med mera direkt till HourStack.

HourStack kan användas av både enskilda personer och team. Generera detaljerade rapporter om din planerade och loggade tid för löneadministration, fakturering eller bara för att granska din eller ditt teams produktivitet och användning.

Skaffa HourStack + Asana

  1. Logga in på ditt HourStack-konto. Om du inte har något konto kan du skapa en gratis provperiod.
  2. Lägg till Asana-integreringen från inställningarna för integreringar.
  3. När du är ansluten följer du instruktionerna på skärmen för att välja om Asana-uppgifterna ska slutföras automatiskt eller inte när HourStack-poster slutförs.
  4. Öppna sidofältet för integreringen i din HourStack-kalender och välj Asana-integreringen.
  5. Dra Asana-uppgifter från Mina uppgifter, dina projekt eller från en sökning och släpp dem direkt i din HourStack-kalender. Från HourStack kan du planera arbete och spåra hur lång tid varje uppgift tar.

Ta reda på mer och få support

Om du vill veta mer om hur du använder HourStack​ + Asana-integreringen kan du gå till supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till deras team på support@hourstack.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder