HirebookAsana Integration

Hirebook + Asana

Synkronisera uppgifter mellan Hirebook och Asana för att främja engagemang och resultat, samarbeta under möten och följa utvecklingen i förhållande till målen.

Plattformspartner

Ingår i

Installera Asana för Hirebook

Vad är Hirebook?

Hirebook + Asana-integreringen gör det möjligt för användare att ha effektivare möten och individuella samtal. Synkronisera dina uppgifter mellan Hirebook och Asana för att effektivt följa framstegen i Asana mot dina OKR:er. Med Hirebook + Asana-integreringen kan du dra nytta av båda verktygen utan att behöva växla mellan dem eller mata in dubbla uppgifter.

För att spåra Asana-projekt som ett nyckelresultat för dina mål:

 1. Se till att du är en administratör i Hirebook.
 2. Logga in på ditt Hirebook-konto.
 3. Gå till fliken ”Organization Settings”.
 4. Klicka på Asana-integreringen och välj ”Connect”.
 5. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta de två arbetsytorna.
 6. När de är anslutna kan alla Hirebook-användare lägga till nyckelresultat till sina mål genom att klicka på nyckelresultatstypen ”Track Asana Project” för att välja det projekt de vill följa.

Skaffa Hirebook + Asana

Installera uppgiftssynkronisering:

 1. När en administratör har anslutit de två arbetsytorna kan en användare gå till sin profil och ansluta sina Hirebook- och Asana-konton.
 2. Användare kan då välja ”Sync tasks” för att importera och uppdatera alla Asana-uppgifter som de har blivit tilldelade.
 3. Nya uppgifter som skapats i Hirebook kan också anslutas automatiskt och synkroniseras med ett valfritt Asana-projekt.
 4. Uppgifter som skapats och uppdaterats i Hirebook synkroniseras direkt i Asana.

Länkar till möten:

 1. När de föregående stegen har ställts in kan användaren länka uppgifter eller spårade projekt till möten.

Ta reda på mer och få support

För att lära dig mer om hur du använder Hirebook och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller kontakta dem via e-post på support@hirebook.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder