GitLabAsana Integration

GitLab + Asana

Integrera GitLab med Asana för att automatiskt synkronisera ärenden, uppgifter, projekt, lagringsplatser, kommentarer, tilldelade personer, anpassade fält och mycket mer.

Plattformspartner

Ingår i

Skaffa Unito

Om Asana + GitLab-integreringen från Unito

Unito synkroniserar automatiskt dina projekt, uppgifter och konversationer mellan olika verktyg, så att du kan skapa sömlösa arbetsflöden och inte behöver byta appar hela tiden.

Prova Unito gratis

Öka produktiviteten och underlätta samarbetet mellan tekniska och icke-tekniska team. Asana och GitLab-integreringen från Unito synkroniserar:

GitLab Asana
Ärendenamn Uppgiftsnamn
Ärendebeskrivning Uppgiftsbeskrivning
Tillstånd Tillstånd
Kommentarer Kommentarer
Tilldelade personer Tilldelade personer
Etiketter Taggar
Slutdatum Slutdatum
Beskrivningssidfot Bilagor
Ärendelänk Beskrivningssidfot
Beskrivningssidfot Skapad av
Beskrivningssidfot Uppgiftslänk
Ärendelänk Beskrivningssidfot
Författare Beskrivningssidfot
Ärendenummer Beskrivningssidfot
Milstolpe Beskrivningssidfot

Skaffa GitLab + Asana-integreringen

För att komma igång kan du gå till Unito-appen, så hjälper vi dig med resten.

Läs mer och få support

Asana fungerar med verktygen du redan använder