FlowsanaAsana Integration

Flowsana + Asana

Bättre automatisering av arbetsflöden i Asana

Vad är Flowsana?

Flowsana är en integrering som är skapad enkom för att arbeta med Asana och som förbättrar kapaciteten för dina automatiska arbetsflöden.

Flowsana automatiserar komplexiteten med att fastställa och justera deadliner, beroenden och processteg för alla projekt eller arbetsflöden. Det är ett kraftfullt hjälpmedel för att minska ansträngningen – och misstagen – som är förknippade med manuellt arbete.

Varför Flowsana + Asana?

Flowsana hjälper ditt företag att prestera bättre genom att underlätta för teammedlemmar så att de kan fokusera på det arbete som ger resultat.

Med Flowsana + Asana-integreringen kan du:

 • Låta Flowsana automatiskt justera beroende uppgifter.
 • Hantera projekt genom att använda uppgifternas varaktighet.
 • Automatisera med förbättrade ”om-när”-regler i Flowsana.
 • Förbättra dina Asana-formulär.
 • Lägga till detaljer i uppgifter med hashtaggar.

Skapa Flowsana-regler direkt i Asana

Gör integreringen ännu mer effektiv genom att använda Flowsana-regelåtgärder direkt i Asana-regelverktyget.

alternativ bild

Ansluta Flowsana + Asana

Så här installerar du integreringen:

 1. Gå till https://flowsana.net
 2. Anslut ditt Asana-konto till Flowsana
 3. Vänta ett par minuter medan Flowsana behandlar din information

För att använda Flowsana-regelåtgärder i Asana-regler:

 1. Öppna projektet där du vill skapa en regel med en Flowsana-regelåtgärd.
 2. Klicka på Anpassa.
 3. Klicka på Lägg till regel och sedan på Skapa anpassad regel.
 4. Välj en regelutlösare.
 5. Välj en regelåtgärd i Flowsana-avsnittet under Åtgärder.

Ta reda på mer och få support

Läs mer om hur man använder Flowsana + Asana-integreringen i Flowsanas kunskapsbas.

Kontakta Flowsana-supportteamet om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder