FlowsanaAsana Integration

Flowsana + Asana

Automatisering av arbetsflöden i Asana

Vad är Flowsana?

Med Flowsana kan du hjälpa ditt företag att prestera bättre genom att underlätta för teammedlemmar så att de att fokusera på det arbete som ger resultat.

Flowsana automatiserar komplexiteten med att fastställa och justera deadliner, processteg och beroenden för alla projekt eller arbetsflöden. Den är ett kraftfullt hjälpmedel för att minska ansträngningen – och misstagen – som är förknippade med manuellt arbete.

Skaffa Flowsana + Asana

Den här integreringen är tillgänglig för Asana-användare som även har ett Flowsana-konto.

Så här installerar du integreringen:

  1. Gå till https://flowsana.net
  2. Anslut ditt Asana-konto till Flowsana
  3. Vänta ett par minuter medan Flowsana behandlar din information
  4. Börja skapa nya arbetsflöden i Flowsana och se åtgärderna återspeglas automatiskt i dina Asana-projekt.

Läs mer och få support

Gå till https://support.flowsana.net eller skicka ett e-postmeddelande till support@flowsana.net för att få mer information om hur du använder Flowsana med Asana.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder