arrow-left iconBläddra bland apparFancy HandsAsana Integration

Fancy Hands + Asana

Tilldela uppgifter direkt från Asana till Fancy Hands-assistenter.

Hämta Fancy Hands
Plattformspartner

Ingår i

Hämta Fancy Hands

Om Fancy Hands

Fancy Hands är ett team av assistenter som är redo att arbeta för dig. Det är enkelt att registrera sig som medlem och skicka förfrågningar via Fancy Hands’ webbplats, mobilappar, e-post eller Asana.

Hämta Fancy Hands + Asana

  1. Registera dig för ett Fancy Hands-konto
  2. Dela ett relevant Asana-projekt eller en relevant uppgift med asana@fancyhands.com. Följ Asanas [anvisningar för att dela uppgifter och projekt med gästbehörigheter] (/guide/help/workspaces/basics#gl-people).
  3. Tilldela uppgifter direkt från Asana till Fancy Hands (asana@fancyhands.com)
  4. En Fancy Hands-assistent utför dina uppgifter.

Feedback och support

Fancy Hands Support

Asana fungerar med verktygen du redan använder