ExterroAsana Integration

Exterro + Asana

Analysera, samla in och säkra data som lagras i Asana på ett proaktivt sätt.

Vad är Exterro?

Exterro är en leverantör av programvara för rättslig styrning, riskhantering och efterlevnad (GRC) som är särskilt utformad för interna juridiska team, sekretess- och IT-team.

Varför Exterro + Asana?

Exterros integrering med Asana gör det möjligt för kunderna att effektivt samla in data som lagras i Asana. Användningen av denna integrering kan effektivt minska kostnaderna för e-discovery genom riktade insamlingar. Integreringen gör det möjligt för användare att samla in endast en specifik uppsättning projekt, uppgifter, underuppgifter och bilagor som krävs för en rättstvist. Rättslig försvarbarhet bibehålls genom fullständiga revisionsrapporter om lagringsskyldighet.

Så ansluter du Exterro + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Logga in på Asana och gå till ”Mina inställningar”.
  2. Klicka på fliken ”Appar”.
  3. Rulla ned och välj ”Hantera programmeringsappar”.
  4. Välj ”+ Ny app”.
  5. Fyll i uppgifterna för ”Skapa en ny app”.
  6. För att slutföra processen bör du kontakta Exterro.

Ta reda på mer och få support

Om du vill veta mer om integreringen mellan Exterro +  Asana kan du gå till supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till deras team: info@exterro.com.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder