EquilibriumAsana Integration

Equilibrium + Asana

Automatiserad ESG-rapportering och koldioxidredovisning.

Vad är Equilibrium?

Equilibrium är en helhetslösning för hantering och rapportering av data om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) som gör det möjligt för organisationer att skapa, kontrollera och kommunicera sin ESG360TM-historia. Genom att kombinera AI, strategisk rådgivning och insikter hjälper Equilibrium till att mäta, jämföra och rapportera ESG-prestanda inom områden som koldioxidredovisning, mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI), risker i leveranskedjan och efterlevnad av lagstiftning.

Varför Equilibrium + Asana?

Med integreringen Equilibrium för Asana kan du förenkla komplexa ESG-projekt genom att:

  1. kombinera ESG-data och arbetsflöden
  2. förena olika team och avdelningar
  3. spara tid på initiativ för minskade koldioxidutsläpp samt ESG-avslöjanden och rapportering
  4. få åtkomst till en sammanställd handbok för ESG-rapportering.

Ansluta Equilibrium + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Kom igång med Equilibrium här
  2. Gå in på ”Administration” i Equilibrium, klicka på ”integrations” och välj ”Asana”
  3. Klicka på ”Connect”
  4. Logga in på Asana och godkänn åtkomst till en arbetsyta
  5. Distribuera en ESG-handbok eller tilldela en användare ett avslöjande för att skapa uppgifter i Asana.

Ta reda på mer och få support

Kontakta Equilibriums supportteam om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder