EasyCSVAsana Integration

EasyCSV + Asana

Det är bara att ansluta Asana och EasyCSV, mappa kolumnerna i kalkylbladet till Asana-fält och sedan importera. Automatisera import genom att schemalägga hämtningar av CSV- och XLSX-filer från bland andra FTP, Dropbox, Google Drive och Microsoft OneDrive. Du kan också automatisera import från e-postmeddelanden med bifogade kalkylark.

Vad är EasyCSV?

Varför använda EasyCSV?

Fält som stöds för masskapande av Asana-uppgifter:

 1. Namn
 2. Anteckningar
 3. Förfallodatum
 4. Sluttid
 5. Tilldelad person
 6. Följare
 7. Hjärtmarkerad
 8. Tagg(ar) – EasyCSV kan skapa nya taggar
 9. Underuppgifter
 10. anpassade fält

Om du vill importera och skapa andra objekt eller behöver andra fält kan du kontakta EasyCSV-supporten, så kan vi kanske lägga till dem snabbt.

Hämta EasyCSV + Asana

 1. Logga in på ditt Asana-konto.
 2. Besök https://www.easycsv.io och skapa ett konto.
 3. Skapa din första CSV-, XLSX- eller Google Kalkylark-importsida och välj Asana som datadestination.
 4. Klicka på knappen på den nyskapade importsidan för att ansluta Asana och EasyCSV.
 5. Mappa kolumnerna i kalkylarket till Asana-fält.
 6. Sedan är du redo att massimportera!

Se en video om hur man gör: https://www.easycsv.io/docs/asana

Ta reda på mer och få support

Om du vill veta mer om hur du använder EasyCSV- och Asana-integreringen kan du gå till supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@easycsv.io

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder