arrow-left iconBläddra bland apparDucalis.ioAsana Integration

Ducalis.io + Asana

Det snabbaste sättet att prioritera Asana-uppgifter och hålla teamen fokuserade på prioriteringar.

Installera Asana för Ducalis.io
Plattformspartner

Ingår i

Installera Asana för Ducalis.io

Vad är Ducalis.io?

Ducalis.io är ett snabbt och enkelt verktyg för att skapa gemensamma prioriteringar. Det underlättar beslutsfattandet inom hela företaget. Med Ducalis kan du:

 • utvärdera och prioritera produktfunktioner, blogginlägg, hypoteser, buggar, marknadsföringstaktik och allt som är viktigt för företaget
 • använda ett prioriteringsverktyg såsom RICE, ICE eller Kanomodellen – eller skapa ett eget
 • spara tid genom att minska antalet statusmöten
 • eliminera onödigt arbete
 • involvera hela teamet i beslutsprocessen och samla in olika åsikter
 • förstå vilka ämnen teamet är överens om och vilka som behöver ytterligare förklaringar
 • skapa affärskritiska, anpassade utvärderingskriterier eller använda våra kriteriemallar
 • ställa in veckopåminnelser för att göra prioritering till en vana för teamet.

Du kan snabbt och enkelt importera Asana-projekt och få tillgång till:

 • en översikt över teamets backlog
 • uppgiftssynkronisering i realtid
 • omedelbar information om kontexten för allt arbete
 • en beskrivning av affärskritiska kriterier
 • teamövergripande asynkron uppgiftsprioritering
 • kortkommandon för en ännu snabbare utvärdering.

Skaffa Ducalis.io + Asana

 1. Skapa ett Ducalis-konto
 2. Anslut Asana som en ”Issue Tracker”.
 3. Skapa en ny prioriteringstavla.
 4. Skapa ett uppgiftsfilter för att enbart importera uppgifter som måste prioriteras.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Ducalis.io och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till hello@ducalis.io

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder