DrataAsana Integration

Drata + Asana

Uppnå och upprätthåll kontinuerlig efterlevnad av SOC 2 tack vare Drata

Vad är Drata?

Stärk dina kunders förtroende och utöka verksamheten på ett säkert sätt med Drata, det snabbaste sättet att uppnå och upprätthålla kontinuerlig efterlevnad av SOC 2. Drata integrerar med de verktyg du redan använder för att kontinuerligt övervaka din säkerhet.

Genom att integrera Asana och Drata kan du automatiskt spåra bevis på ett ställe (t.ex. revisionsunderlag). Få bättre insikt i din efterlevnadsstatus och prioritera kontroller relaterade till säkerhetsfrågor.

Skaffa Drata + Asana

  1. Gå till anslutningssidan i Drata.
  2. Klicka på Asana-integreringen.
  3. Följ instruktionerna på skärmen för att bekräfta och/eller uppdatera etiketterna för din säkerhetsspårning.
  4. Klicka på ”Connect”.
  5. Du kommer automatiskt att bli omdirigerad till Asana. Följ instruktionerna på skärmen för autentisering.
  6. Den här gången kommer du automatiskt att bli omdirigerad tillbaka till Drata. Följ instruktionerna på skärmen för att låta systemet slutföra den säkra anslutningen mellan de två kontona.

Läs mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Drata + Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@drata.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder