DrataAsana Integration

Drata + Asana

Uppnå och upprätthåll kontinuerlig efterlevnad av SOC 2 och ISO 27001 tack vare Drata.

Vad är Drata?

Drata är en plattform för säkerhets- och efterlevnadsautomatisering som kontinuerligt övervakar och samlar in bevis på företagets säkerhetskontroller, samtidigt som den effektiviserar arbetsflödena för efterlevnad från början till slut för att alltid vara redo för en eventuell revision.

Varför Drata + Asana?

Stärk dina kunders förtroende och utöka verksamheten på ett säkert sätt med Drata, det snabbaste sättet att uppnå och upprätthålla kontinuerlig efterlevnad av SOC 2 och ISO 27001. Drata integrerar med de verktyg du redan använder för att kontinuerligt övervaka din säkerhet.

Genom att integrera Asana och Drata kan du automatiskt spåra bevis på ett ställe (t.ex. revisionsunderlag). Få bättre insikt i din efterlevnadsstatus och prioritera kontroller relaterade till säkerhetsfrågor.

Ansluta Drata + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Logga in på Drata och gå till sidan ”Connections”.
  2. Välj Asana-integreringen.
  3. Följ instruktionerna på skärmen för att bekräfta och/eller uppdatera etiketterna för din säkerhetsspårning.
  4. Klicka på ”Connect”.
  5. Därifrån kommer du automatiskt att bli omdirigerad till Asana. Följ instruktionerna på skärmen för autentisering.
  6. Den här gången kommer du automatiskt att bli omdirigerad tillbaka till Drata. Följ instruktionerna på skärmen för att låta systemet slutföra en säker anslutning mellan de båda kontona.

Ta reda på mer och få support

Kontakta Drata-supportteamet om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder