DignoAsana Integration

Digno + Asana

Digno är ett system för anställdas prestationer och belöningar som samlar in information från integreringar med appar såsom Asana.

Plattformspartner

Ingår i

Skaffa Digno

Vad är Digno?

Digno är ett system för anställdas prestationer och belöningar som samlar in information från integreringar med appar såsom Asana. Det är designat för att företag med fördel ska kunna hantera sina anställdas prestationer i företaget.

Digno har därför tre användargränssnitt:

  1. Gränssnittet för företagsadministratörer.
  2. Gränssnittet för chefer.
  3. Gränssnittet för anställda.

I Digno har vi integrerat flera appar som gör det möjligt för företag att beräkna sina anställdas poäng baserat på de aktiviteter som utförs i de olika apparna. I Asana får de anställda uppgifter. Med hjälp av uppgifterna utvärderar vi de anställdas prestationer inom systemet och räknar ut deras poäng utifrån det.

Skaffa Digno + Asana

  1. Logga in på systemet som företagsadministratör.
  2. Gå till modulen ”Settings”.
  3. Öppna skärmen för app-integreringar.
  4. Klicka på +-ikonen som visas med Asanas app-logga.
  5. Slutför Asanas auktorisering.
  6. Uppgifter hämtas för anställda vars e-post finns registrerade i både Digno och Asana.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Digno och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till mahir@digno.io

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder