BitskoutAsana Integration

Bitskout + Asana

Ta ditt projektarbete till nästa nivå med artificiell intelligens.

Vad är Bitskout?

Bitskout tillåter sina användare att lägga till AI-baserade automatiseringar till Asana-projekt på bara några minuter, utan att behöva koda. Med hjälp av färdiga modeller kan du automatisera repetitiva uppgifter, som att läsa feedback för att förstå innehåll eller att öppna bilagor för att få tillgång till projektnummer eller andra metadata. Med Bitskouts modeller kan du:

 • automatiskt extrahera nyckelord och huvudpunkter
 • klassificera feedback efter ämne
 • analysera och jämföra bilder och dokument
 • extrahera information från olika dokument som behandlar till exempel teknik eller leveranser, och mappa den till Asana-fält.

Med Bitskout kan du även skapa nya arbetsflöden som bygger på artificiell intelligens, som att organisera arbetsinspektioner på distans genom att analysera inskickade bilder som underlag för arbete.

Skaffa Bitskout + Asana

Installera Bitskout:

 1. Skapa ett Bitskout-konto.
 2. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta ditt Bitskout-konto till Asana.
 3. När du har anslutit Asana kan du importera de projekt du vill använda med Bitskout för Asana-integreringen.
 4. Skapa AI-modeller och arbetsflöden för projekten.
 5. När du har skapat dina arbetsflöden är det bara att synkronisera dem med ditt Asana-projekt.
 6. Nu är du redo att använda dina nya arbetsflöden i Asana.

Använda ett Bitskout-arbetsflöde i Asana:

 1. Börja med att skapa en tagg med namnet på arbetsflödet (t.ex. ”bsk:Uppfattningsundersökning”) och bifoga en fil eller en bild som du behöver få undersökt.
 2. När du har märkt uppgiften som slutförd kommer arbetsflödet att utföras.
 3. Resultaten blir synliga i uppgiftskommentarerna.

Läs mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Bitskout och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till ilia@bitskout.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder