BitBucketAsana Integration

BitBucket + Asana

Integrera Bitbucket med Asana för att automatiskt synkronisera ärenden, uppgifter, projekt, lagring, kommentarer, tilldelade personer, anpassade fält och mycket mer.

Plattformspartner

Ingår i

Skaffa Unito

Om Asana-Bitbucket-integreringen med Unito

Unito synkroniserar automatiskt dina projekt, uppgifter och konversationer mellan olika verktyg så att du inte behöver byta appar hela tiden och kan skapa sömlösa arbetsflöden.

Prova Unito gratis

Bli mer produktiva och underlätta samarbetet mellan tekniska och icke-tekniska team. Asana och Bitbucket-integreringen från Unito synkroniserar:

Bitbucket Asana
Ärendenamn Uppgiftsnamn
Ärendebeskrivning Uppgiftsbeskrivning
Skick Tillstånd
Kommentarer Kommentarer
Tilldelade personer Tilldelade personer
Beskrivningssidfot Bilagor
Ärendelänk Beskrivningssidfot
Beskrivningssidfot Uppgiftslänk
Beskrivningssidfot Slutdatum
Beskrivningssidfot Skapad av
Beskrivningssidfot Taggar
Ärendenummer Beskrivningssidfot
Ärendetyp Beskrivningssidfot
Milstolpe Beskrivningssidfot
Prioritet Beskrivningssidfot
Författare Beskrivningssidfot
Korrigeringsversioner Beskrivningssidfot

Skaffa Bitbucket + Asana-integreringen

För att komma igång kan du gå till Unito-appen, så hjälper vi dig med resten.

Läs mer och få support

Asana fungerar med verktygen du redan använder