arrow-left iconBläddra bland apparAlly OKRsAsana Integration

Ally OKRs + Asana

Anslut projekt och uppgifter i Asana med Ally.io OKRs för att se till att du är i fas med det viktigaste arbetet.

Installera Asana för Ally OKRs
Plattformspartner

Ingår i

Installera Asana för Ally OKRs

Vad är Ally OKRs?

Anpassa projekt och portfolior efter företagets mål.

Prioritera Asana-projekt som ligger i linje med affärsmålen och spåra OKR-framstegen.

Anslut en Asana-portfolio till ett mätvärde i Ally.io

Spåra dina OKR-framsteg baserat på antalet Asana-uppgifter och uppdatera statusen beroende på uppgifternas slutförandestatus i Asana.

Håll koll på utvecklingen av viktiga mål och nyckelresultat

Övervaka utvecklingen av viktiga projekt i Asana för att arbeta effektivt mot de betydelsefulla målen.

Skaffa Ally OKRs + Asana

En administratör kan installera Asana-integreringen i Ally.io. Så här går det till:

  1. Gå till integreringssidan i Ally från ”Admin” -> ”Integrations”.
  2. Klicka på ”Manage” Asana-integreringen.
  3. Klicka på ”New Connection”.
  4. Logga in på ditt Asana-konto i popup-rutan.
  5. Konfigurera sedan de Asana-anslutningar som Ally-användare kan använda för att länka sina mål och nyckelresultat och uppdatera förlopp.
  6. Klicka på ”Next” för att slutföra installationen.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Ally OKRs och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till integrations@ally.io

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder