arrow-left iconBläddra bland apparAlbatoAsana Integration

Albato + Asana

Integrera Asana med fler än 400 appar

Installera Albato för Asana
Plattformspartner

Ingår i

Installera Albato för Asana

Vad är Albato?

Albato är en automatiseringstjänst som gör att du kan ansluta till andra appar och API:er för att skapa tillförlitliga och dimensionerade processer. Med Albato + Asana-integreringen kan du integrera Asana med fler än 400 appar.

Skaffa Albato + Asana

Ansluta Asana till Albato:

  1. Registrera dig hos Albato.
  2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera anslutningen med Asana.
  3. När Asana är ansluten skapar du en ”Bundle” av automatiseringsscenarier i Albato.
  4. Välj en app att skicka data från. Ange vilken händelse som ska utlösa automatiseringen.
  5. Välj en app för att ta emot data och ange vilken åtgärd automatiseringen ska utlösa.
  6. Prova din ”Bundle”.
  7. Klart!

Läs mer här.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Albato och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till s.golosov@albato.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder