AirbyteAsana Integration

Airbyte + Asana

Airbyte är en modern dataintegreringsmotor med öppen källkod som hjälper dig att konsolidera data i datalager, datasjöar och databaser.

Varför Airbyte + Asana?

Med Airbyte kan alla Asana-användare hantera data och konsolidera data i en enda datasjö för att generera globala rapporter eller integrera data med olika destinationer, t.ex. datalager i moln och sjöar, databaser eller lokal lagring för att utnyttjas i AI-analyser.

Det är komplicerat att synkronisera data från en databas till en annan. Resultatet blir ofta extremt långa utvecklings- och distributionscykler som tar flera månader att genomföra och som är kostsamma att underhålla. Airbyte gör det enklare att övervinna dessa begränsningar.

Ansluta Airbyte + Asana

  1. Logga in på Asana.
  2. Gå till https://cloud.airbyte.io och logga in.
  3. Klicka på ”Sources” och välj Asana i den nedrullningsbara menyn. Tryck på ”Authenticate” tryck sedan på ”Setup source”.
  4. Lägg till destination, välj önskad destination och ange parametrar.
  5. Konfigurera destination.
  6. Välj frekvens, önskad synkronisering och konfigurera anslutningen.
  7. Kör synkronisering.
  8. Gå till din destination. Kontrollera alla synkroniserade data i ”Destination”.

Ta reda på mer och få support

Om du vill veta mer om hur man kan använda Airbyte + Asana-integreringen kan du besöka och kontakta Airbytes Support-team på deras supportsida.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder