AGAT AI Virtual AssistantAsana Integration

AGAT AI Virtual Assistant + Asana

AGAT AI Virtual Assistant integrerar med Asana för att automatiskt skapa och synkronisera uppgifter från Microsoft Teams- och Webex-möten.

Vad är AGAT AI Virtual Assistant?

Med integreringen AGAT AI Virtual Assistant + Asana kan du fokusera bättre på möten och reducera behovet av tråkiga manuella uppgifter. AGAT AI Virtual Assistant gör det enkelt att:

  • automatiskt lägga till uppgifter i Asana utan att lämna ditt Microsoft Teams- eller Webex-möte
  • fånga upp alla mötesuppgifter
  • lägga till ytterligare informationsfält till uppgifter såsom prioritet, beskrivning och tillhörande projekt.

Skaffa AGAT AI Virtual Assistant + Asana

Installeringsprocessen för integreringen mellan AGAT AI Virtual Assistant + Asana beror på vilken mötes-app du använder. Du kan behöva godkänna Assistant-appen i Azure för Teams eller registrera dig för AGAT-appen i Webex.

Kontakta support@agatsoftware.com för support om hur du hanterar dessa integreringar eller om du har några övriga frågor.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du använder integreringen mellan AGAT AI Virtual Assistant + Asana kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@agatsoftware.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder