Adaptive ShieldAsana Integration

Adaptive Shield + Asana

Adaptive Shield hjälper dig att kontrollera konfigurationer och säkerhet för SaaS.

Vad är Adaptive Shield?

Adaptive Shield gör det möjligt för säkerhetsteam att snabbt hitta och åtgärda svaga konfigurationer i SaaS-miljön, vilket säkerställer att företagets och branschens standarder följs.

Med Adaptive Shield kan du göra följande:

 • Hitta och åtgärda svagheter i teknikstacken genom att kontinuerligt övervaka alla era SaaS-appar, upptäcka problem med säkerhetskonfigurationer och eventuell exponering.
 • Förenkla korrigeringsprocessen genom att få en fullständig riskkontext och en åtgärdsplan för att spåra förlopp, validera och övervaka riskminskningen.
 • Upptäck konfigurationsavvikelser när de sker och förhindra att mindre incidenter blir till större problem.

Tillägg för integreringen Adaptive Shield + Asana tillhandahåller:

 • Account Dashboard: ger en översikt över din kontostatus, inklusive allmän information, status för integreringar och varningar.
 • Landscape: här kan du se alla apptyper som övervakas i ditt konto – tillsammans med deras aktuella status – på ett och samma ställe.
 • Security Checks: den grundläggande enheten i ditt konto som täcker en specifik säkerhetsinställning eller konfiguration i varje övervakad app.

Skaffa Adaptive Shield + Asana

Integreringen av plattformen Adaptive Shield med Asana möjliggörs av Adaptive Shields öppna API som använder OAuth.

För att ansluta Adaptive Shield med Asana:

 1. Logga in på Adaptive Shield-gränssnittet.
 2. I sidofältet klickar du på ”Integrations”.
 3. Klicka på knappen ”Add new integration”.
 4. Välj ”Asana”.
 5. Fyll i Alias-informationen genom att ange ett deskriptivt namn för integreringen.
 6. Fyll i API-informationen genom att ge OAuth-medgivande. Klicka på OAuth-knappen och följ sedan instruktionerna på skärmen.
 7. Klicka på ”Finish”.
 8. Börja analysera din organisations SaaS-status.

Ta reda på mer och få support

Om du vill veta mer om hur du använder integreringen mellan Adaptive Shield och Asana kan du gå till supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till deras team på integrations@adaptive-shield.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder