W raporcie Gartner® Magic Quadrant™ for Collaborative Work Management (CWM) z 2023 roku Asana została uznana za lidera i uzyskała najwyższe miejsce w kategorii Kompletność wizji.¹

facebookx-twitterlinkedin
Gartner Magic Quadrant 2023

Dokonując oceny rozwiązań CWM firma Gartner zaleca, aby „zidentyfikować i nadać priorytet odpowiednim przykładom zastosowania, koncentrując się na projektach i konkretnych operacjach biznesowych oraz identyfikując interesariuszy, uczestników, wzorce pracy i kontekst biznesowy w celu zapewnienia zgodności biznesowej”.²

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu współpracą, o tym, jak oceniać dostawców usług dla swoich zespołów i organizacji, a także, dlaczego Gartner uznał Asanę za lidera w tej dziedzinie, przeczytaj raport.

1. Gartner, Magic Quadrant for Collaborative Work Management, Nikos Drakos, Joe Mariano, Lacy Lei, 11 grudnia 2023 r.

2. Gartner, Market Guide for Collaborative Work Management, Nikos Drakos, Joe Mariano, Mike Gotta, 4 stycznia 2023 r.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i usługowym firmy Gartner, Inc. lub podmiotów z nią powiązanych w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Magic Quadrant jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. lub podmiotów z nią powiązanych i jest używany za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Gartner nie poleca żadnego dostawcy ani produktu lub usługi opisanej w publikacjach naukowych i nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze Gartnera wyrażają opinie organizacji badawczej Gartnera i nie należy interpretować ich jako stwierdzeń faktów. Firma Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Powiązane zasoby

Raport

Asana deepens its integration with Microsoft Teams