Power BIAsana Integration

Power BI + Asana

Wizualizuj dane swojego zespołu.

Partner strategiczny

Kategorie

Wizualizuj pracę zespołu

Twórz niestandardowe, interaktywne pulpity nawigacyjne na podstawie danych z Asany, takich jak pola niestandardowe, aby uzyskać wgląd w status projektów oraz przepływów pracy w czasie rzeczywistym.

Optymizuj procesy

Śledź i analizuj postępy w realizacji celów zespołu, aby określić mocne i słabe strony projektów.

Twórz raporty z możliwością udostępniania

Połącz dane z Asany z informacjami dostarczanymi przez inne ważne aplikacje biznesowe, aby uzyskać pełny obraz pracy Twojego zespołu.

Połącz Power BI z Asaną

Ta integracja jest dostępna dla klientów planu Asana Business oraz Enterprise, którzy mają również konto Power BI. Do przeglądania wszystkich raportów wymagana jest licencja Power BI. Do tworzenia niestandardowych mierników musisz być użytkownikiem Power BI Desktop.

Oto, jak skonfigurować integrację w programie Power BI Desktop:

  1. Otwórz program Power Bi Desktop.
  2. Kliknij Get Data (Pobierz dane).
  3. W zakładce „Online Services” (Usługi online) wybierz Asana i kliknij Connect (Połącz).
  4. Wprowadź adres URL zespołu lub portfolio w Asanie, które chcesz przeanalizować.

Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać pomoc przy konfiguracji Power BI Desktop, odwiedź Przewodnik Asany.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Asana umożliwia zespołom planowanie, organizowanie i wykonywanie całej pracy – od codziennych zadań po strategiczne inicjatywy – wszystko w jednym miejscu. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie Business już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz