Teamrollen: 9 types om een evenwichtig team te vormen

Afbeelding bijdrager Team AsanaTeam Asana
11 februari 2024
7 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Zie sjabloon

Overzicht

Dr. Meredith Belbin ontwikkelde de teamroltheorie op basis van gemeenschappelijke gedragskenmerken. Het model van Belbin verdeelt de rollen in actiegerichte, gedachtegerichte en mensgerichte categorieën om teams in evenwicht te brengen en de productiviteit te verhogen.

Werken in een team vergt organisatie en samenwerking. Om het meest productief te zijn, moet iedereen een specifieke rol hebben die aansluit bij zijn sterke punten. 

Dr. Meredith Belbin ontwikkelde de teamroltheorie op basis van gedragskenmerken. De negen teamrollen van Belbin vallen in drie categorieën uiteen: actiegericht, denkgericht en mensgericht.

Actiegerichte teamleden staan klaar om dingen in werking te zetten en gaan goed om met strikte deadlines. Denkgerichte teamleden zijn kritische denkers die nieuwe ideeën op tafel kunnen brengen. Mensgerichte teamleden hebben sterke communicatieve vaardigheden, waardoor zij het hele team kunnen ondersteunen. 

In deze gids bespreken we de negen teamrollen van Belbin en leggen we uit hoe het in evenwicht brengen van uw team de teamproductiviteit kan bevorderen.

Belbin's teamrollen

1. Vormer

Vormers zijn teamleden die het team vooruit stuwen. Ze zijn actiegericht, motiveren zichzelf en anderen ondanks alle problemen die zich voordoen. Vormers zijn natuurlijke leiders, dus ze doen het goed in managementfuncties. Wanneer zich een crisis voordoet, vinden deze personen snel een oplossing.

Voorbeeld van de rol van het vormersteam: Gebruik makend van een productmarketingteam als voorbeeld, zou de vormer het producthoofd zijn, die toeziet op de visie van het team en het stappenplan om daar te komen.  

2. Bedrijfsman

Bedrijfsmannen zijn ook actiegerichte teamleden, en ze handhaven de orde in hun omgeving. Ze zijn praktisch en slagen er goed in ideeën tot uitvoering te brengen. Hoewel bedrijfsmannen graag actie ondernemen, zijn ze ook zeer gedisciplineerd. Deze mensen kunnen de ruggengraat van een team zijn, omdat ze de andere teamleden met vertrouwen kunnen steunen.  

Voorbeeld van de teamrol van de bedrijfsman: De bedrijfsman kan een datagestuurde bedrijfsanalist in het productmarketingteam kunnen zijn, die manieren beoordeelt om de processen van de organisatie efficiënter te maken.

Lees: Efficiëntie versus effectiviteit in het bedrijfsleven: Waarom uw team beide nodig heeft

3. Zorgdrager

De laatste van de actiegerichte teamrollen zijn de zorgdragers. Zoals hun naam al doet vermoeden, zijn zorgdragers doelgerichte mensen die op fijne details letten en naar perfectie streven. Deze teamleden zijn misschien meer introvert, maar ze zijn waardevol in werkomgevingen omdat ze teamleden ertoe aanzetten werk van hoge kwaliteit te leveren. 

Voorbeeld van de teamrol van de zorgdragers: zorgdragers zouden het goed doen in de technische ondersteuning. Ze weten hoe ze problemen snel en efficiënt moeten opsporen en oplossen.

4. Plant

De plant is een denkend teamlid dat vernieuwend en creatief denkt. Hoewel planten helpen om het team in evenwicht te houden, geven ze er de voorkeur aan te brainstormen en hun eigen ideeën te staven voordat ze die aan het grotere team meedelen. Planten werken misschien liever alleen, maar ze zorgen voor waardevolle input, zelfs als ze niet zo uitgesproken zijn als andere teamleden. 

Voorbeeld van de teamrol van de plant: Planten zijn zeer creatief, en daarom zouden ze uitstekende productontwerpers zijn.

5. Waarnemer evaluator

Een andere denkgerichte teamrol is de monitor. Dit type is een rationele denker en kan zijn of haar emoties opzij zetten om problemen op te lossen. Monitors werken het best wanneer hun projecten geavanceerde kennis en strategische planning vereisen. Ze beoordelen ideeën om te bepalen of die waardevol en levensvatbaar zijn, en nemen dan de stappen om die ideeën uit te voeren.

Voorbeeld van de teamrol van de monitor: Monitors zijn uw hypergeorganiseerde projectmanagers, die projecten strategisch plannen en de punten in de verschillende teams met elkaar verbinden. 

6. Specialist

De laatste denkgerichte teamrol is de specialist. Specialisten hebben een grondige kennis op hun gebied en ze dragen graag bij tot één vakgebied. Specialisten volgen het patroon van alle denkgerichte teamrollen in die zin dat ze beter alleen werken dan in een groep. Hoewel deze persoon onafhankelijker is, levert hij of zij veel waarde aan het team met zijn of haar specifieke vaardigheden.

Voorbeeld van de teamrol van de specialist Specialisten kunnen uw programmeurs zijn, uw SEO-analisten, of uw technische ploeg in het team - hun taak is gespecialiseerd in een vaardigheid waar de rest van het team misschien niet veel van af weet, en gelukkig hebben zij dat onder de knie. 

7. Voorzitter

Overgaand op de mensgerichte teamrollen, is de voorzitter een teamlid met grote communicatieve vaardigheden. Voorzitters hebben vaak een leidinggevende functie, omdat zij de samenwerking bevorderen en het team motiveren om hun doelstellingen te bereiken. Andere teamleden kijken tegen voorzitters op en vertrouwen erop dat die een beslissing kunnen nemen. 

Voorbeeld van de teamrol van een voorzitter: Voorzitters houden ervan samen te werken en anderen te motiveren, dus zij zouden het uitstekend doen als leider van een team productontwikkelaars. 

Lees: 12 tips voor effectieve communicatie op de werkplek

8. Groepswerker

Groepswerkers zijn ook mensgericht. Hun extraverte persoonlijkheid helpt hen goed met anderen te functioneren en naar hun teamgenoten te luisteren. Deze teamleden kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in hun omgeving en ze weten hoe ze harmonie kunnen creëren als er conflicten ontstaan. Als een teamlid te veel op zijn bord heeft of een ander een noodgeval in zijn gezin heeft, zijn groepswerkers de eersten om in te grijpen en steun te bieden. 

Voorbeeld van de teamrol van de groepswerker: Omdat groepswerkers natuurlijke samenwerkers zijn, zouden ze uitblinken als product marketeer binnen een groter team.

9. Brononderzoeker

De laatste van de negen teamrollen is de brononderzoeker. Deze mensgerichte personen vinden het leuk om nieuwe mogelijkheden te verkennen, zoals het vinden van potentiële marketingmogelijkheden voor het bedrijf of het kletsen met belanghebbenden voor een nieuwe productlancering. Hun positieve instelling maakt van hen een natuurlijke netwerker of facilitator van nieuwe commerciële kansen.

Voorbeeld van de brononderzoeker: Omdat brononderzoekers graag met anderen netwerken, zouden ze goed gedijen in de verkoop van producten.

Lees: Het geheim van een goede groepsdynamiek

Hoe creëert u een evenwichtig team

Het samenstellen van evenwichtige teams op het werk kan een grotere uitdaging zijn wanneer er een verscheidenheid aan persoonlijkheden en sterke punten in het spel is. Het is onwaarschijnlijk dat de meeste teams mensen hebben die alle negen teamrollen kunnen vervullen. Daarom is het van cruciaal belang dat u weet hoe u moet werken met het team dat u hebt en de sterke punten van elk teamlid kunt benutten. 

Hoe creëert u een evenwichtig team

Bouw op de sterke punten van uw team

Elke teamrol heeft zijn sterke en zwakke punten. Als u zich daarvan bewust bent, kunt u een evenwichtiger team samenstellen. Zo kan een plant minder gemakkelijk communiceren, maar hij weet hoe hij complexe problemen moet oplossen. Een zorgdrager heeft misschien niet veel ervaring met teamwerk, maar hij levert altijd op tijd zijn werk op.

Wanneer u verantwoordelijkheden aan teamleden toewijst, concentreert u zich dan op de sterke punten van elk teamlid. U kunt dit doen met behulp van oefentaken of beoordelingen van werknemers. Wanneer teamleden elke dag hun sterke punten op het werk kunnen gebruiken, zal uw team op zijn best functioneren.

Evalueer de lacunes in uw team

Als u te veel personen met dezelfde sterke punten in één team hebt, kunnen er botsingen en lacunes ontstaan. Als u bijvoorbeeld te veel denkers en niet genoeg actiegerichte mensen hebt, kan dat leiden tot te veel ideeën zonder uitvoering. 

U kunt zich bewust worden van lacunes in uw team door regelmatig te evalueren. U moet niet alleen de prestaties van de teamleden beoordelen, maar u moet ook observeren hoe de teamleden samenwerken. U kunt verantwoordelijkheden en werktaken verschuiven op basis van natuurlijk gedrag en persoonlijkheidstypes. Teambuildingspelletjes zijn een geweldige manier om contact te maken met uw team en te leren hoe men goed samenwerkt.

Evalueer regelmatig de teamrollen

Het is van essentieel belang dat u de taken en verantwoordelijkheden van teamleden regelmatig evalueert, zodat u goed presterende teams kunt samenstellen. Met driemaandelijkse evaluaties kunt u de vorderingen van de teamleden evalueren en nagaan of ze hun vaardigheden mettertijd hebben verbeterd, beter in een andere rol zouden passen, of baat zouden hebben bij extra opleiding. 

Iemand die over het algemeen introvert en op gedachten gericht is, kan bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen krijgen en zijn communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Na verdere evaluatie zou u kunnen vaststellen dat hij of zij een mensgerichte persoon is en het goed zou doen in een leidinggevende rol. Zonder regelmatige evaluatie en open communicatie kunnen teamleden niet groeien in nieuwe rollen. 

Lees: beheer de werkbelasting van uw team effectief

Teambeheertools

Teambeheertools kunnen duidelijkheid verschaffen bij het toewijzen van taken en het voltooien van projecten als groep. Samenwerking is immers gemakkelijker wanneer iedereen zicht heeft op wie wat doet en voor wanneer. Met duidelijkheid en inzicht in de prioriteiten van elk teamlid kan het hele team samen beter functioneren.

Werkbelastingbeheer

Een belangrijk onderdeel van teambeheer is proactief zijn in het beheren van de werkbelasting. Werkbelastingbeheer omvat het visualiseren van schema's, het begrijpen van projectlevenscycli, en het gebruik van hulpmiddelen om inzicht te krijgen in zowel mensen als projecten. Dit is essentieel om projecten vlot te laten verlopen zonder dat één persoon te veel onder druk komt te staan. 

Beheer de werkbelastingen van het team met Asana

Middelen toewijzen

Het succesvol toewijzen van middelen is essentieel voor het succes van projecten en teams. Middelen toewijzen helpt u bij het bepalen van de beschikbaarheid van middelen, hoeveel middelen u voor elk project nodig hebt, en welke teamleden het meest geschikt zijn om elk project uit te voeren. Het maken van een middelenbeheerplan is een prima manier om projecten van begin tot eind op de rit te houden. 

RACI-tabel

Een rollen- en verantwoordelijkhedenmatrix, ook bekend als een RACI-tabel, helpt teams om de projectrollen te verduidelijken en uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak. Het acroniem staat voor responsible, accountable, consulted, en informed. Om een RACI-tabel te maken, schetst u elke taak in een project. Wijs vervolgens aan elk lid van uw team een van deze vier labels toe voor elke taak die aan de orde is.

Kanbanborden

Kanbanborden zijn een uitstekende manier voor teamleden om te visualiseren in welke fase een project zich bevindt, zodat u weet wat er nog moet gebeuren om het af te ronden. Kanbanborden gebruiken kaarten om werkitems voor te stellen, zodat teamleden projecten en werkstromen visueel in kaart kunnen brengen. Dit systeem maakt projecten gemakkelijker te visualiseren door een duidelijk beeld te geven van de fase en de prioriteit van elk initiatief.

Lees: een beginnersgids voor kanbanborden

Tools voor teamsamenwerking

Teamsamenwerking is veel makkelijker wanneer u de juiste tools hebt. Wie zou het drukke werk niet willen elimineren? U kunt niet alleen taken stroomlijnen, maar teamleden kunnen ook hun doelen op elkaar afstemmen, wijzigingen beheren, bestanden delen, en nog veel meer.

Als u over één tool voor teamsamenwerking beschikt, kunt u projectrisico's voorkomen en het beheer van taken over de hele linie verbeteren. Om alle werknemers in hun rol te helpen gedijen, zal het voor iedereen toegankelijk maken van de tool ieders werk vergemakkelijken. 

Evenwichtige teams verhogen de teamproductiviteit

Door gebruik te maken van de negen teamrollen van Belbin kunt u een evenwichtige werkomgeving creëren, zodat uw team productiever kan zijn. Als u weet hoe u de sterke punten van uw team kunt benutten, zullen ze gelukkiger zijn in hun rol en zult u efficiënter kunnen samenwerken om taken te voltooien. 

Zodra u weet welke rol elk lid in uw team speelt, kunnen samenwerkingstools uw workflow versnellen. Met deze hulpmiddelen kan uw team updates delen, taken plannen, en naadlozer communiceren.

Verbeter de teamsamenwerking met Asana

Gerelateerde bronnen

Artikel

11 veel voorkomende leiderschapsstijlen (plus hoe u de uwe kunt vinden)