Leiderschap versus management: wat is het verschil?

Foto van bijdrager Julia MartinsJulia Martins
9 januari 2024
9 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Zie sjabloon

Bent u een leider of een manager? Hoe komt u dat te te weten? Wat is het verschil - en waarom doet het ertoe?

We halen leiderschap en management vaak door elkaar. De meesten van ons gebruiken de twee termen door elkaar, zonder dat dat tot problemen leidt. Als we het over leiders hebben, bedoelen we meestal managers, en als we managers bespreken, denken we aan hen als leiders. Maar hoewel een en dezelfde persoon beide kan zijn, hoeft dat niet noodzakelijkerwijze het geval te zijn.

Goede managers hoeven geen geweldige leiders te zijn - en sommige leiders dragen niet de titel 'manager'. Om echter een goed bedrijf en een fantastisch team te hebben, heeft u beide nodig. Als manager kunt u teamleden tijdens hun dagelijkse werkzaamheden ondersteunen en hen in staat stellen hun beste werk gedaan te krijgen. Als leider kunt u het grotere geheel met uw teamleden delen zodat ze zich betrokken voelen bij de totaalvisie van het bedrijf. Beide posities zijn essentieel voor een effectief team en een werkplaats waar goed wordt samengewerkt.

Of u nu een manager, een leider of beide bent, het is altijd nuttig om het verschil tussen de twee rollen te leren zodat u vaardigheden voor beide kunt ontwikkelen. In dit artikel helpen we u leiderschap en management op doelstellingen te definiëren, de overeenkomsten tussen de rollen te schetsen, en lichten we de verschillen uit.

quotation mark
Management is operationeel; het gaat over prioriteiten stellen, prioriteiten evalueren, beslissingen over aanwerven en ontslaan, beslissingen over compensatie, dat soort dingen. Een leider is meer een coach, of zelfs een spirituele gids. Leiders moeten de energie in stand houden, iedereen in het team geïnspireerd houden en helpen groeien, en ervoor zorgen dat iedereen in dezelfde richting gaat. Ze moeten een punt van kracht en stabiliteit zijn bij veranderingen.”
Dustin Moskovitz, medeoprichter en CEO, Asana
Lees: Dustin Moskovitz deelt zijn lessen over leiderschapProbeer Asana voor managers

Belangrijkste vaardigheden van een leider

Effectieve leiders geven de juiste richting voor hun bedrijf aan. Ze weten hoe ze doelen moeten delen en mensen enthousiast kunnen maken voor het totaalplaatje. Leiders dromen niet alleen over waar ze heen willen gaan, ze geven ook het goede voorbeeld en motiveren zo hun teamleden op de weg naar het doel. Als het bedrijf een schip is, dan zijn de leiders degenen die beslissen wat de bestemming is, de mensen met hun oog op de horizon.

Tot de belangrijkste kwaliteiten van teamleiders behoren:

 • Motivatie. Sterke leiders motiveren hun team om het onmogelijke te bereiken. Ze delen hun energie en enthousiasme met de groep om zo meer te bereiken dan de groepsleden alleen zouden kunnen bereiken.

 • Creativiteit. Goede leiders denken buiten de gebaande paden en dagen de status quo uit. Essentieel is dat leiders zich niet alleen richten op hun eigen creativiteit - ze ondersteunen en voeden ook de creativiteit van hun teamleden.

 • Begeleiding. Een van de grondbeginselen van leiderschap is uw team te helpen zijn volledige potentieel te realiseren. Dit kunt u doen door uw teamleden te coachen en te begeleiden - in plaats van werk op te leggen of toe te wijzen.

 • Problemen oplossen. Problemen oplossen is een belangrijke vaardigheid op elk niveau van het besluitvormingsproces. Als leider kunt u helpen problemen op te lossen op strategisch en conceptueel niveau, bijvoorbeeld door de belangrijkste doelen van de organisatie voor het voetlicht te halen en probleemoplossende strategieën te gebruiken om alles te identificeren wat de doelen van uw team zou kunnen blokkeren.

 • Risico's nemen. Een aspect van het dragen van een leiderschapsrol is te weten wanneer er risico's moeten worden genomen en wanneer u uw teamleden moet steunen wanneer ook zij risico's zouden moeten nemen. De beste leiders dagen de status quo uit om positieve verandering in hun organisatie te bewerkstelligen.

quotation mark
Voor mij is een leider een visionair. Ze motiveren en moedigen degenen om hen heen aan en zien de potentie van anderen. Ze dagen de status quo uit en streven naar het bewerkstelligen van positieve verandering voor de organisatie. Het maakt niet uit wat uw rol of titel is, iedereen kan een leider zijn. U hoeft alleen maar meer verantwoordelijkheid op u te nemen en naar voren te komen. ”
Theresa Sciole, Sales Manager NAMER, Asana

Hoe kan iemand leider zijn zonder manager te zijn?

Leiders inspireren en motiveren mensen, wat hun eigen status op het organogram ook is. U kunt in elk bedrijf goede leiders vinden die geen managers zijn, maar u vindt ze vooral bij bedrijven met verspreide organisatiestructuren. In een verspreid organisatiemodel is er een duidelijke beslisser voor elk besluit, maar is die beslisser niet altijd een manager. Dit type organisaties profiteren vaak van een hoge snelheid en werknemersbetrokkenheid, en als bijproduct van de manier waarop deze teams zijn gestructureerd, ontwikkelen zich vaak meer leiders op elk niveau.

Lees: Wat is goed voor uw bedrijf? Besluitvorming in 3 verschillende organisatiestructuren

Bij Asana hebben we een verspreid organisatiemodel gemaakt door middel van het gebruik van verantwoordelijkheidsgebieden (Areas of Responsibility, AoR's). Met AoR's kunnen we de verantwoordelijkheid voor elk gebied van de organisatie delegeren zodat we er zeker van zijn dat alles wat in het bedrijf moet gebeuren ook daadwerkelijk gebeurt. Daarnaast bieden AoR's teamleden die geen managementrol hebben de kans om te groeien als leiders.

quotation mark
Voor mij is ‘manager’ een titel en 'leider' een gemoedstoestand of houding. Je hoeft geen manager te zijn om een effectieve leider te zijn, maar effectieve leiders zijn wel vaak succesvolle managers. In de praktijk definieert de titel manager de reikwijdte van de rol, maar wordt de impact op het team bepaald door zijn of haar leiderschapsvaardigheden.”
Rahul Jiresal, Engineering Manager (Mobile), Asana

Belangrijkste managementkwaliteiten

Niet elke manager is een leider, en dat is OK. Goede managers bieden hun teamleden helderheid en richting. Ze vormen de ruggengraat van het team en functioneren als ondersteuningssysteem voor teamwerk en samenwerking. Als we bij de analogie van het schip blijven zijn leiders de mensen die hun ogen op de horizon richten, terwijl managers degenen zijn die de kaart lezen. Als manager bent u degene die de koers uitstippelt en uw teamleden laat zien hoe ze deze kunnen volgen.

Lees: Wat alleen managers kunnen doen om werknemers betrokken te houden

Tot de belangrijke managementvaardigheden behoren:

 • Feedback geven. Geweldige managers doen hun uiterste best teamleden te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en een cruciale manier om dit te doen is door middel van heldere, constructieve feedback. Wanneer u heldere, relevante feedback geeft, kunt u uw teamleden helpen groeimogelijkheden te identificeren. Vervolgens, door middel van aanvullende feedbacksessie en coaching, kunt u uw teamleden begeleiden wanneer ze deze mogelijkheden omzetten in sterke punten.

 • Professionele ontwikkeling. Naast het helpen van teamleden hun beste werk gedaan te krijgen, ondersteunen goede managers ook de professionele ontwikkeling en carrière van elk van hun teamleden. Dit kan betekenen teamleden helpen te identificeren waar ze over vijf jaar willen zijn, of ze advies geven over hoe ze bepaalde vaardigheden kunnen ontwikkelen.

 • Delegeren. Goede managers doen het werk niet altijd zelf. Ze delegeren het werk eerder aan de persoon die het werk het beste kan uitvoeren. Manager zijn draait niet zozeer om het uitspreken van: 'I kan dat doen' maar om 'Ik ken de persoon die deze taak het beste kan uitvoeren.'

 • Organisatie en planning. Een goede manager zijn betekent het ontwikkelen van projectmanagementvaardigheden zoals organisatie en planning. Deze vaardigheden kunnen u helpen uw team helder inzicht te bieden in aankomend werk en ze te ondersteunen wanneer ze prioriteiten moeten aanpassen of deadlines moeten heroverwegen.

 • Problemen oplossen. Net als leiders zouden managers goed moeten zijn in het oplossen van problemen. Maar het managen van mensen betekent dat het niveau waarop problemen worden opgelost op een iets ander niveau liggen dan bij leiders. Over het algemeen gebruiken managers hun probleemoplossende kwaliteiten om blokkades bij het team op te ruimen zodat het team zijn beste werk kan doen. Dit kan het helpen van het teamleden bij het identificeren van een afhankelijkheid die hun werk belemmert zijn, of het heroverwegen van de kwartaalprioriteiten wanneer een projecttijdlijn is verschoven.

 • Teambuilding. Goede managers erkennen de waarde van het team, niet alleen die van het individu. Een deel van de functiebeschrijving is het creëren van teambuildingsmogelijkheden. Creëer elke keer wanneer u dat kunt situaties waarin teamleden contact met elkaar moet leggen en moedig ze aan elkaar te leren kennen. Wanneer teamleden elkaar kennen, zullen ze het prettiger vinden om samen te werken.

quotation mark
Leiderschap gaat over de toekomst. Management gaat over het aanpakken van het hier en nu. Een geweldige leider inspireert anderen om resultaten te bereiken die ze zelf niet voor mogelijk hadden gehouden. Een geweldige manager daarentegen schept helderheid, levert feedback en helpt zijn of haar team de competenties en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben voor hun dagelijkse werkzaamheden. ”
Bill Thanhouser, Web Experience Manager, Asana

Waarom zou iemand een manager willen zijn, maar geen leider?

Iedereen is verschillend en leiderschapsposities zijn niet voor iedereen. Het is heel waardevol om u te focussen op het in de eerste plaats manager zijn. Managers bieden stabiliteit en begeleiding en zijn mogelijk minder geïnteresseerd in het creëren van een visie op het grote geheel.

Nog sterker dan leiders, zijn managers wat betreft de manier waarop ze het team op de eerste plaats stellen onzelfzuchtig. Nieuwe managers merken vaak op hoe veel werk het is om te managen. Dat komt omdat ze, in plaats van gewoon aan het werk te gaan en zich erop te focussen goed werk af te leveren, de hele tijd nadenken over hoe ze hun teamleden het beste kunnen begeleiden en mentoren.

Als u net manager bent geworden is het nuttig om u allereerst te focussen op het bieden van de beste ervaring voor uw team en vervolgens uw leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Het is immers zo dat het feit dat u zich nu focust op het ontwikkelen van uw managementstijl niet betekent dat u zich later niet kunt wijden aan het ontwikkelen van uw leiderschapskwaliteiten.

Lees: Hoe deze managementstijl u kunt helpen bij het ondersteunen van uw team
quotation mark
Ik zie teamwork als een schip dat door een onbegrensde ijskap vaart. In deze metafoor is het schip het team, het ijs staat voor mogelijke problemen die opgelost moeten worden en de bestemming is altijd uit het zicht en onduidelijk. Het is de taak van een manager om uit te zoeken wat te doen met het ijs dat we breken - waar we het moeten laten, welke gevolgen het heeft voor het plan en het team, enz. Het is de taak van een leider om de richting van het schip te verduidelijken en waarom het de moeite waard is om al dat ijs te breken om daar te komen.”
Scott Carleton, NY Site Lead, Asana

Waar management en leiderschap elkaar overlappen

Leiders en managers hebben één belangrijk ding gemeen: ze willen beiden wat het beste is voor hun team en hun bedrijf. Als gevolg hebben zowel managers als leiders bij het werk hetzelfde doel voor ogen, ook als ze dingen soms op verschillende manieren benaderen.

Zowel leiders als managers:

 • Verbinden werk met bedrijfsdoelstellingen. Om teamleden hun beste werk te laten doen, moeten ze begrijpen hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan de doelstellingen van het team en het bedrijf. Het bieden van deze helderheid kan teamleden helpen beter te prioriteren en hun werk dat het meeste impact heeft gedaan te krijgen.

 • Waarderen tweerichtingscommunicatie. Of u nu een doel aan het hele team communiceert of een band opbouwt met een teamlid tijdens een 1:1-vergadering, tweerichtingscommunicatie is altijd de beste manier om er voor te zorgen dat uw team zich gehoord en gewaardeerd voelt. Om een goede tweerichtingscommunicator te worden zou u moeten oefenen met het verzamelen van feedback, het verwerken van wat u heeft gehoord en er vervolgens actie op te ondernemen.

 • Investeren in de ontwikkeling van hun team. Het ondersteunen en mentoren van teamleden kan veel verschillende vormen aannemen. Zowel leiders als managers besteden veel tijd en energie aan het helpen van hun teamleden hun beste werk te doen, van mentoring en coaching tot gesprekken over carrièreontwikkeling en 1:1-vergaderingen

quotation mark
Voor mij is een leider iemand die u helpt het grote geheel te begrijpen. Wat is de visie voor het team, en hoe staat die visie in verband met een breder geheel van doelstellingen en missie van de organisatie? Een manager is de persoon die u de ondersteuning en het mentorschap geeft die u nodig hebt om in uw rol een impact te hebben en die het grote geheel helpt te verwezenlijken. Soms vervult een en dezelfde persoon beide rollen binnen een team. Soms zijn het meerdere personen. Maar beide rollen zijn belangrijk voor het succes van elk team.”
Jenny Thai, Head of Content, Asana

3 verschillen tussen leiders en managers

Leiders en managers hebben veel gemeen, maar ze benaderen situaties vaak op een andere manier. Hier zijn drie manieren waarop leiders en managers om hun team zo goed mogelijk te ondersteunen dezelfde situatie op een andere manier kunnen benaderen.

quotation mark
Hoewel zowel leiders als managers het doel hebben mensen te motiveren en zo impact te maken en resultaten te behalen, zijn managers meer bezig met de operationele aspecten van dat traject en richten leiders zich meer op het inspireren van mensen en het hen in staat stellen hun doelen te bereiken. Een ander belangrijk verschil is dat leiders er voortdurend naar streven om te evolueren en veranderingen door te voeren, terwijl managers vaak de status quo willen handhaven.”
Yevgeniya Davis, Head of Dedicated Customer Success, NAMER West, Asana

Een strategische visie opbouwen en communiceren

Onderdeel van het zijn van een leider is een bijdrage te leveren aan het vaststellen en communiceren van de strategische visie van uw bedrijf. Uit een recente enquête van meer dan 6.000 kenniswerkers bleek dat slechts 16% van de werknemers gelooft dat hun bedrijf doelen op een bijzonder effectieve manier vaststelde en communiceerde. Als leider bent u in de positie om doelen niet alleen vast te stellen maar ook aan het hele bedrijf te communiceren.

Leiders hebben het totaalplaatje voor ogen en gaan vervolgens aan het werk om duidelijke doelen te ontwikkelen die bijdragen aan het bereiken van de missie of missieverklaring van hun bedrijf. Hiertoe behoren het vaststellen van driemaandelijkse of jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen en het communiceren van deze doelstellingen aan uw team. U kunt bijvoorbeeld als doelstelling vaststellen dat u voor het eind van het jaar het maandelijkse klantverloop tot 1% reduceert.

Lees: Is strategische planning nieuw voor u? Begin hier.

Managers nemen de strategische visie over en verbinden deze met het dagelijks werk van hun team. Als manager kunt u uitleggen hoe het dagelijks werk van uw team bijdraagt aan de algehele bedrijfsdoelen. Door die verbinding te leggen kunt u uw team ondersteunen en motiveren op pad naar het bereiken van de bedrijfsdoelen.

Als uw bedrijf zich bijvoorbeeld het doel heeft gesteld het maandelijks klantverloop voor het einde van het jaar met 1% te verminderen, kan een manager helpen de projecten van het team te verbinden met dat doel. Soms zal dit voor de hand liggen, bijvoorbeeld als een teamlid aan het verbeteren van het klantverloop van uw bedrijf werkt. Maar soms is het minder duidelijk. Bijvoorbeeld een teamlid dat de pagina met de prijzen en verpakkingen verbetert en zo indirect aan dit doel bijdraagt door klanten te helpen beter te begrijpen waar ze voor betalen.

quotation mark
Geweldige managers zijn leiders, maar niet alle leiders zijn managers. Managers die ook leiders zijn, inspireren hun team liever dan dat ze het sturen. Deze teams bereiken nog betere resultaten en voelen zich medescheppers van de oplossing in plaats van eenvoudig de uitvoerders van een strak geleid plan waarover ze geen zeggenschap hebben.”
Shannon McNeil, Customer Success Lead APAC, Asana

Ideeën realiseren

Leiders focussen zich niet op de uitvoering, ze focussen zich op ideeën. De prioriteit van een leider is het bedenken van het totaalplaatje en te communiceren hoe dat totaalplaatje waarde gaat creëren binnen het bedrijf. Als onderdeel van dit proces zou u moeten oefenen met het ontwikkelen van ideeën en oplossingen voor problemen die betrekking hebben op het grote geheel.

Leiders zijn ook degenen die hun team motiveren om geweldig werk gedaan te krijgen. Zodra uw bedrijf heeft besloten welke richting moet worden ingezet, of u nu deel heeft genomen aan de beslissing of niet, kunt u een goede leider zijn door teamleden te motiveren de waarde van dat idee te begrijpen.

quotation mark
Voor mij is leider zijn het vermogen om anderen te beïnvloeden, te coachen, te begeleiden en naar een doel te leiden. Leiders geven visie, en hun succes wordt bepaald door het team, niet door henzelf.”
Chris Juliano, Head of Global Business Talent Acquisition, Asana

Omgekeerd is het de taak van een manager om zich te focussen op het realiseren van ideeën. Dit kan betekenen dat u mensen moet vinden voor uw projecten, middelen moet toewijzen en budgetten moet vaststellen om doelen te bereiken. Managers ondersteunen en begeleiden hun teams bij hun dagelijkse werk. Zij zijn degenen die direct documenten beoordelen en werk goedkeuren. Uiteindelijk stelt een goede manager de teamleden in staat om hun werk met grote impact uit te voeren.

Een bedrijfscultuur vormen en ondersteunen

Bedrijfscultuur is een geweldige manier om uw teamleden het gevoel te geven betrokken te zijn, ondersteund en in staat gesteld hun beste werk te doen. Investeren in bedrijfscultuur door teambuildingsspellen, studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en robuuste onboardingworkflows voor nieuwe medewerkers kunnen teamleden gelukkiger maken en meer betrokken bij het bedrijf.

Lees: 6 tips om een sterke organisatiecultuur op te bouwen, volgens Asana-leiders

Waar komen leiders en managers in het spel? Het is de taak van een leider om een bijdrage te leveren aan het creëren en vormgeven van de bedrijfscultuur. Zoals Dustin Moskovitz, medeoprichter en CEO van Asana schrijft: 'Als een leider weet ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om de toon voor onze bedrijfscultuur te zetten.' Leiders stellen vast hoe de cultuur er uit zou moeten zien, evenaren deze en inspireren mensen uiteindelijk deel uit te willen maken van de bedrijfscultuur en deze te willen verbeteren.

quotation mark
'Leiders die zich aan kunnen passen zijn in staat effectief samen te werken met diverse groepen individuen en ze te coachen en inspireren. Ze passen hun leiderschapsstijl aan zodat deze past bij de persoon waarmee ze werken, in plaats van gebruik te maken van een standaardaanpak. ”
Amy Grimes, Corporate Sales Leader, Asana

Een manager aan de andere kant is de persoon die het beleid en de gewoonten die zijn gebaseerd op de bedrijfscultuur echt implementeert. Daarnaast zijn managers verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de behoeften van hun team op organisatorisch niveau. Wanneer de teamleden feedback geven, is het de taak van de leider deze feedback te integreren in de bedrijfsprocessen om zo de bedrijfscultuur te verbeteren. Luisteren naar en oplossen van teamfeedback is een essentieel onderdeel van een gezonde bedrijfscultuur, maar volgens de Anatomie van werk-index, heeft slechts 15% van de kenniswerkers op dit moment het gevoeld dat ze volledig worden gehoord door hun organisatie.

Lees: Hoe kunt u gezag verdelen over iedereen in uw bedrijf?

Leiderschap versus management: wat is beter?

Een leider zijn is niet noodzakelijkerwijze beter dan een manager zijn, of omgekeerd. U kunt beide zijn, of u eerst richten op het ontwikkelen van uw vaardigheden op een van de gebieden. De beslissing op welke leiderschapskwaliteiten u zich gaat richten, hangt af van wat uw team van u nodig heeft en hoe u het team het beste kunt ondersteunen.

quotation mark
Voor mij is een leider iemand die degenen in zijn of haar omgeving positief beïnvloedt om actie te ondernemen, de juiste richting te kiezen en succes te behalen. Een leider hoeft geen specifieke functietitel te bezitten, ze stimuleren in elke positie die ze bekleden impact.”
Nina Vogt, Manager, Customer Success EMEA, Asana

Zowel leiders als managers zouden er naar moeten streven hun samenwerkings- en communicatievaardigheden te blijven verbeteren. Probeer deze 10 eenvoudige stappen om de samenwerking in een team te verbeteren.

Gerelateerde bronnen

Artikel

11 veel voorkomende leiderschapsstijlen (plus hoe u de uwe kunt vinden)