Kwaliteiten van een leider: 15 eigenschappen van effectief leiderschap

Foto van bijdrager Alicia RaeburnAlicia Raeburn
11 februari 2024
9 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Zie sjabloon

Het leiden van een team is geen gemakkelijke taak. Kijk maar naar enkele van de meest inspirerende leiders, zoals Arianna Huffington of Rosalind Brewer. Ondanks het harde werk, kan het heel inspirerend werken als een leider zijn team sterker maakt.  

Als u uw leiderschapsstijl en -vaardigheden wilt uitbreiden, hebt u geluk. Door blijk te geven van deze belangrijke leiderschapskwaliteiten, kunt ook u een doeltreffend leider worden die inspireert tot verandering.

Goede leiders zijn zelfbewust, communiceren doeltreffend, delegeren werk, moedigen strategisch denken aan en motiveren het team om het beste van zichzelf te geven. We hebben een lijst samengesteld van de 15 meest effectieve eigenschappen in een leider. Door eigenschappen als strategisch problemen oplossen en actief luisteren te leren, kunt ook u de mensen om u heen inspireren. 

1. Maakt teamleden sterker

Anderen sterker maken moet een van uw belangrijkste doelstellingen als leider zijn. Uw taak is om uw team te helpen leren en slagen. Dat begint met dagelijks motiveren, relaties opbouwen, respect tonen en oplossingen voor problemen co-creëren als die zich voordoen. 

Teams moeten zich gesterkt voelen door uw vertrouwen in hen en uw kennis van de sector. Alleen zo kan er geweldig werk worden geleverd. U kunt de versterking van uw teams bevorderen door:

 • Teamleden aan te moedigen om nieuwe uitdagingen aan te gaan

 • Uw team te motiveren om weer op te staan als het misgaat 

 • Een vriendelijke maar eerlijke communicator te zijn

Wanneer uw hele team sterk staat, kunnen mensen schitteren in hun rol en hun deskundigheid bijdragen aan het gemeenschappelijke succes.

quotation mark
Wanneer iedereen in een team de kracht en het vertrouwen krijgt om zijn of haar volledige potentieel te benutten, wordt elke persoon tot zoveel meer in staat, waardoor het bedrijf tot zoveel meer in staat zal zijn. Met het juiste team hebben we ondervonden dat verspreide autoriteit leidt tot organisaties die gelukkiger zijn en doeltreffender in het bereiken van hun meest ambitieuze missies.”
Justin Rosenstein, medeoprichter van Asana

2. Richt zich op teamontwikkeling

Uw rijkdom aan kennis delen is slechts één van de vele eigenschappen van een leider. Een goede leider ontwikkelt niet alleen zichzelf, maar neemt ook tijd om anderen te helpen groeien. Dat kan in de vorm van trainingen, lunch-and-learns, of zelfs het co-creëren van oplossingen voor problemen met teamleden.

Het helpt niet alleen de mensen om u heen om hun carrière verder uit te bouwen, maar het kan u onderweg ook dingen leren. U kunt werken aan de ontwikkeling van anderen door:

 • Aandacht te besteden aan wat de teamleden willen leren

 • Fouten te gebruiken als leermomenten

 • Opbouwende kritiek te geven, ook als het moeilijk is

Het belangrijkste om te onthouden is dat u anderen moet aanmoedigen en opleiden zoals u dat zelf graag in uw carrière had gekregen. 

3. Communiceert effectief

Communicatie is een essentieel onderdeel van elk succesvol team, vooral als het gaat om goede leiderskwaliteiten. Er is een dunne lijn tussen te weinig en te veel, maar het is altijd beter om te kiezen voor te veel. Een gebrek aan communicatie kan leiden tot slechte prestaties of een gebrek aan helderheid in de organisatie. 

Leiders communiceren effectief

Uw communicatie moet ook doeltreffend zijn, d.w.z. dat ze op een directe en toch persoonlijke manier moet verlopen. Dit houdt in dat u moet communiceren over projecten, maar ook dat u als team met elkaar moet communiceren. U kunt aan uw communicatievaardigheden werken door:

 • Uw team om feedback te vragen

 • Eerst te luisteren alvorens te spreken

 • Vragen rechtstreeks te beantwoorden

 • Uw boodschap af te stemmen op uw publiek

En het beste is: doeltreffende communicatievaardigheden kunnen gemakkelijk aangeleerd worden. Dus als u een beetje hulp nodig hebt, wees dan niet bang om het te vragen.

quotation mark
Tijdens het werken op afstand, hebben we in veel opzichten opnieuw moeten leren communiceren. Slack, Asana en de integraties tussen die programma's hebben onze persoonlijke communicatie op veel manieren aangevuld of vervangen.”
Casey James, Hoofd Creatieve Activiteiten, JKR Global
Lees: Jones Knowles Ritchie ontwerpt merken voor schaal, disruptie en goed met Asana

4. Toont een hoge emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is het vermogen om uw emoties te beheersen en te uiten, en om te gaan met intermenselijke relaties. Waarom is dat zo belangrijk op de werkplaats? 

Een leider is iemand die inspireert en begeleidt in plaats van stuurt. Dat betekent dat het van cruciaal belang is om empathisch te zijn met teamgenoten, zodat zij zich op hun gemak en open voelen. U kunt aan uw emotionele intelligentie werken door:

 • Rekening te houden met hoe uw teamleden zich voelen

 • Te onderzoeken hoe uw woorden of daden anderen kunnen beïnvloeden

 • Ruimte te houden voor hoe anderen zich over een situatie kunnen voelen 

 • Te antwoorden in plaats van te reageren op een conflict of een moeilijke situatie   

Bij twijfel is het goed om aan teamgenoten te vragen hoe zij zich voelen. Een eenvoudig "Hoe gaat het vandaag met je?" kan al heel ver gaan. 

5. Bezit vaardigheden voor het oplossen van problemen

Van alle competenties die nodig zijn om een leider te zijn, is het probleemoplossend vermogen een van de belangrijkste. Teamleden zullen waarschijnlijk naar u toe komen met problemen die opgelost moeten worden. Het is uw taak om klaar te staan met strategisch advies voor wat er ook op uw pad komt. 

Dit betekent niet dat u altijd alle antwoorden hoeft te hebben. In plaats daarvan moet u voorbereid zijn met middelen die uw team in staat kunnen stellen om het probleem zelf op te lossen. U kunt aan uw probleemoplossende vaardigheden werken door:

 • Uw advies te staven met gegevens of een ervaring

 • Vragen te stellen die uw teamgenoten op het juiste pad brengen

 • Uw team meerdere oplossingen te bieden om uit te proberen 

 • Een actieve luisteraar te zijn om helderheid te krijgen 

Kortom, u hoeft niet alle antwoorden te hebben. U hoeft alleen maar aan te geven hoe uw team het probleem kan oplossen. Een beslissing te lang laten aanslepen is slopend. Laat perfectionisme u er niet van weerhouden input te geven.

Lees: Dustin Moskovitz deelt zijn lessen over leiderschap

6. Respecteert anderen

Respect is iets wat iedereen verdient, of u nu 30 jaar beroepservaring hebt of drie. Door anderen respect te tonen kunt u een gezonde teamdynamiek tot stand brengen die op wederzijds respect gebaseerd is. 

Hoewel respect uit verschillende bronnen komt, is het belangrijk iedereen als gelijke te behandelen. Bijkomende manieren waarop u kunt werken aan het tonen van respect zijn door:

 • Met teamleden te communiceren als gelijken, ongeacht hun positie

 • Naar het perspectief van iemand anders te luisteren, ook al bent u het er niet mee eens

 • Erkenning te geven voor een goed uitgevoerde taak

 • Een positieve instelling te hebben

Goede leiders weten dat positiviteit en respect al heel wat doen. Een goede vuistregel is te erkennen dat iedereen een partner is bij wat u probeert te bereiken.

quotation mark
Als leider weet ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om de toon te zetten voor onze bedrijfscultuur.”
Dustin Moskovitz, medeoprichter en CEO van Asana

7. Geeft prioriteit aan persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de groei van uw carrière, ongeacht waar u zich in uw professionele loopbaan bevindt. Door uw vaardigheden te ontwikkelen kunnen u en uw team uw organisatie op de lange termijn verbeteren. 

Het is ook een goed idee om regelmatig checkpoints te hebben voor zelfreflectie. Waar staat u in uw persoonlijke ontwikkeling, en hoe staat dat in verband met het welzijn van uw organisatie? Dit kan zowel uw persoonlijke als uw professionele groei ten goede komen. U kunt uw persoonlijke ontwikkeling verbeteren door:

 • Conferenties bij te wonen die voor de industrie van belang zijn

 • Cursussen te volgen

 • Samen te werken met andere afdelingen 

Deze acties zullen u niet alleen helpen een voortdurende leerling te zijn en te netwerken met gelijkgestemden. Ze helpen u ook om nieuwe ideeën op tafel te brengen die uw invloed op uw team en uw organisatie vergroten.

8. Moedigt aan tot strategisch denken

Leiders zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun team en organisatie vooruit te helpen. Dat kan van alles zijn, van interne processen zoals routekaarten en technologische vooruitgang tot externe factoren zoals SWOT-analyses en productaanbiedingen.

Leiders moedigen strategisch denken aan

Van brainstorming-technieken tot het prioriteren van projecttaken, een goede leider motiveert zijn teamleden om ook strategisch te denken. U kunt werken aan het aanmoedigen van strategisch denken door:

 • Naar alle ideeën te luisteren, of u het er nu mee eens bent of niet

 • Brainstormsessies voor teams te organiseren

 • Feedback te geven die ondersteund is door gegevens 

 • Uw team hun ideeën te laten uitvoeren en van fouten laten leren 

Strategisch denken is belangrijk voor zowel uw eigen zelfbewustzijn als dat van uw team. Maak er dus een prioriteit van om nieuwe ideeën aan te moedigen.

quotation mark
Het is moeilijker voor teams op afstand om erkenning te krijgen voor hun werk. Uit het oog betekent helaas ook uit het hart. Zoek weloverwogen naar mogelijkheden voor uw teams op afstand om zich te presenteren op bedrijfs- of teambijeenkomsten (zoals een "all-hands-vergadering") en zorg ervoor dat u naar manieren zoekt om hen zichtbaar te maken via teamprijzen of shoutouts.”
Jessica Gilmartin, Head of Revenue Marketing, Asana

9. Luistert actief

Leider zijn betekent meer luisteren dan spreken. Het is uw taak om aandacht te hebben voor organisatorische problemen en voor de gedachten van uw teamleden, om een changemaker te worden.. 

Het is ook belangrijk te luisteren naar de mensen om u heen om respect en empathie te tonen. U kunt een betere luisteraar worden door:

 • Teamleden de volle aandacht te geven wanneer ze bij u komen met input of feedback

 • Vragen te stellen voordat u uw mening geeft

 • Terugkerende tijdstippen te plannen om met het team te overleggen 

 • Vergaderingen bij te wonen die uw team leidt  

Luisteren is een belangrijk maar vaak over het hoofd gezien onderdeel van het leiderschap. Het juiste evenwicht vinden tussen inspireren met uw woorden en inspireren met uw oren is het verschil tussen een goed en een groot leider.

10. Delegeert werk

De meesten van ons hebben uit de eerste hand al ervaring met het delegeren van werk. Er is een dunne lijn tussen uw team nieuwe verantwoordelijkheden laten opnemen en hen alle verantwoordelijkheid laten nemen. 

Een goede leider weet dat hij door werk te delegeren de vaardigheden van zijn team kan vergroten en de projecten vooruit kan helpen. U kunt immers niet altijd alles zelf doen. Vertrouw op uw team en zij zullen hetzelfde voor u doen. 

U kunt beter leren werk delegeren door:

 • Uw teamleden te vragen aan welke projecten zij willen werken

 • Een overzicht of briefing te geven als het om een complex project gaat 

 • Eerlijke feedback te geven, zodat het werk goed gedaan kan worden 

 • Vaardigheden in tijdbeheer te bevorderen om werk op tijd af te krijgen

Niet genoeg delegeren is slecht voor zowel leiders als teamleden die zouden kunnen groeien met meer autonomie. Uw eerste instinct is misschien om u ermee te bemoeien als het werk niet aan uw normen voldoet, maar het is belangrijk om uw teamleden te laten leren van hun eigen fouten. 

quotation mark
Ik zie teamwork als een schip dat door een onbegrensde ijskap vaart. In deze metafoor is het schip het team, het ijs staat voor mogelijke problemen die opgelost moeten worden en de bestemming is altijd uit het zicht en onduidelijk. Het is de taak van een manager om uit te zoeken wat te doen met het ijs dat we breken - waar we het moeten laten, welke gevolgen het heeft voor het plan en het team, enz. Het is de taak van een leider om de richting van het schip te verduidelijken en waarom het de moeite waard is om al dat ijs te breken om daar te komen.”
Scott Carleton, NY Site Lead, Asana

11. Neemt verantwoordelijkheid

Uw team eigenaar laten zijn van projecten is nodig, maar dat betekent niet dat u alle verantwoordelijkheid voor hun werk hebt opgegeven. Het is belangrijk dat u uw team steunt door de verantwoordelijkheid op u te nemen wanneer dingen niet gaan zoals gepland.  

Leiders nemen hun verantwoordelijkheid

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat niet alle doelstellingen altijd worden gehaald. Niet voldoen aan de verwachtingen biedt kansen voor groei, zowel persoonlijke groei als voor uw organisatie. 

U kunt werken aan het nemen van verantwoordelijkheid door:

 • Actie te ondernemen wanneer doelen niet bereikt worden en oplossingen aanbieden

 • Uit te leggen waar niet aan de verwachtingen werd voldaan en waarom

 • Regelmatig toezicht te houden op de voortgang van belangrijke initiatieven 

Verantwoordelijkheid nemen betekent dat u toegeeft wat beter had gekund en er met uw team aan werkt om dit op te lossen. Onthoud dat we hier allemaal samen in zitten en dat een groeimindset u en uw team kan helpen van fouten te leren. 

12. Toont diepe passie voor hun werk

De meest succesvolle leiders zijn diegenen die gepassioneerd zijn door wat ze doen. Eenvoudig gezegd, een uitvoerende rol maakt u nog geen leider. Uw kennis, passie en teamwork maken van u een leider. 

Echte leiders zijn het die u motiveren om het beter te doen, zelfs bij grote uitdagingen. Leiders zijn het die voor u de weg banen om groots werk te verrichten. 

Het is deze passie die een leider onderscheidt van een kaderlid. Zonder dat is het moeilijk om de beste leider te zijn die u kunt zijn. Leiders die gepassioneerd zijn over hun werk zullen waarschijnlijk "ja" antwoorden op de volgende vragen:

 • Bent u enthousiast over uw rol en verantwoordelijkheden?

 • Krijgt u energie van nieuwe projecten?

 • Geeft het motiveren van mensen u een gevoel van voldoening?

 • Werkt u voor iets waarin u gelooft?

Nadenken over uw passie voor uw werk kan u helpen contact te maken met wat u werkelijk energie geeft en op lange termijn een betere leider te zijn. Bovendien is het belangrijk dat iedereen in uw team een gemeenschappelijk doel heeft en duidelijk begrijpt waarom ze doen wat ze doen.

quotation mark
Voor mij is een leider iemand die u helpt het grote geheel te begrijpen. Wat is de visie voor het team, en hoe staat die visie in verband met een breder geheel van doelstellingen en missie van de organisatie? Een manager is de persoon die u de ondersteuning en het mentorschap geeft die u nodig hebt om in uw rol een impact te hebben en die het grote geheel helpt te verwezenlijken. Soms vervult een en dezelfde persoon beide rollen binnen een team. Soms zijn het meerdere personen. Maar beide rollen zijn belangrijk voor het succes van elk team.”
Jenny Thai, Head of Content, Asana

13. Is een visionair

Een visionair is een nogal breed gedefinieerde term. Maar toch zult u hem erkennen als u hem ziet. Visionairs zien het eindresultaat voordat er iets tastbaars is gecreëerd. Daarom zijn bedrijfseigenaars en ondernemers vaak visionairs. Ze kunnen een goed idee tot bloei zien komen voordat er iets gecreëerd is. 

Hoewel niet iedereen een visionair is, kunt u toch visionair leiderschap beoefenen om uw team te motiveren. Daag uzelf regelmatig uit om de toekomst te visualiseren door:

 • Voor te stellen wat uw team in een jaar zal bereiken

 • Brainstormen te faciliteren en ideeën met elkaar verbinden

 • Anderen te motiveren om hun denken uit te dagen

Visionair zijn is vergelijkbaar met strategisch denken. Beiden zijn belangrijk voor de besluitvorming en om duidelijke doelen te stellen. 

14. Geeft om anderen

Om anderen geven is iets anders dan anderen respecteren. Het grootste verschil is tonen dat u om anderen geeft in de plaats van alleen maar zeggen dat u om anderen geeft. Zowel respect als zorg zijn nodig om vertrouwen en versterking in uw team op te bouwen. 

Om anderen te inspireren, is het belangrijk om in hen en hun loopbaan te investeren. Zonder die persoonlijke band kan begeleiding meer aanvoelen als een richtlijn. U kunt werken aan het creëren van die persoonlijke band door:

 • Met teamleden te verbinden over meer dan alleen werk

 • Uw teamleden te vragen naar hun doelen en interesses 

 • Een empathische luisteraar te zijn 

 • Deel te nemen aan teambuildingspelletjes

Een persoonlijke band scheppen met uw teamgenoten kan uw werkrelaties versterken. Het kan zelfs helpen bij het cultiveren van goede communicatie binnen teams, waardoor de algemene samenwerking versterkt. 

quotation mark
Voor mij is leider zijn het vermogen om anderen te beïnvloeden, te coachen, te begeleiden en naar een doel te leiden. Leiders geven visie, en hun succes wordt bepaald door het team, niet door henzelf.”
Chris Juliano, Head of Global Business Talent Acquisition, Asana

Tegenwoordig moet u technisch onderlegd zijn en op de hoogte blijven van nieuwe trends om innovatieve resultaten te kunnen leveren. Van nieuwe softwaremogelijkheden zoals automatisering van bedrijfsprocessen tot AI en nog veel meer, een goed team onderscheidt zich van een geweldig team door vooruit te lopen op de ontwikkelingen. Wie kan hen daar beter naartoe leiden dan u?

Het beste aan het volgen van trends in de sector is dat er een overvloed is aan opleidingen en informatie over zowat alles. Als u nog niet zo technisch onderlegd bent, zijn hier enkele manieren om uw kennis te vergroten:

 • Besteed elke week tijd om iets nieuws te leren

 • Volg technologieleiders voor trends in de sector

 • Conferenties en netwerkevenementen bijwonen

 • Maak verbinding met een mentor die u kan onderwijzen

Omdat trends voortdurend evolueren, is het goed om deze tips in praktijk te brengen, zelfs als u bekwaam bent in uw vak. Op die manier kunt u vernieuwende ideeën blijven delen die uw organisatie naar nieuwe hoogten doen groeien. 

Uw team naar succes leiden

Door de kwaliteiten van een goede leider aan te scherpen, kunt ook u leren hoe u effectief leiding kunt geven en uw team kunt motiveren om hun beste werk te doen. Door aan de verbetering van elk van deze 15 leiderschapseigenschappen te werken, cultiveert u niet alleen leiderschapskwaliteiten. U werkt ook aan de voortdurende verbetering van uw eigen vaardigheden en vergroot uw invloed op uw organisatie. 

Voor meer ideeën over hoe u effectief een team kunt leiden, kunt u kijken of software voor werkbeheer iets voor u is. 

Probeer Asana voor werkbeheer

Gerelateerde bronnen

Artikel

11 veel voorkomende leiderschapsstijlen (plus hoe u de uwe kunt vinden)