Status lidera IT: dążenie do efektywnego rozwoju

Poznaj codzienne wyzwania i czynniki stresogenne, z którymi borykają się dzisiaj zespoły IT i dowiedz się, jak radzą sobie z nimi najlepsi liderzy, przygotowując swoje organizacje na wyzwania przyszłości.

facebookx-twitterlinkedin
Raport o stanie IT dla liderów — obraz karty

Nadszedł kluczowy moment dla liderów ds. IT. Są oni teraz odpowiedzialni za zarządzanie oczekiwaniami dotyczącymi poprawy danych i bezpieczeństwa, jednocześnie starając się odnaleźć w gorączce związanej z AI i natłoku różnych narzędzi do automatyzacji. Poprzez przeprowadzenie ankiety wśród specjalistów IT i rozmowy z liderami najlepszych globalnych firm, w tym Google, Slack, Okta i Asana, The Work Innovation Lab poznało wyzwania, przed którymi stoją liderzy ds. IT. 

To, co odkryliśmy wykracza daleko poza zmianę roli. Liderzy ds. IT finalizują transakcje, angażują się w doświadczenia pracowników i stają się zarówno adwokatami AI, jak i osobami najbardziej obciążonymi jej niedociągnięciami. Odchodzą od komputerów i zaczynają bezpośrednio wspierać swoich współpracowników.  

Zapoznaj się z pełnym raportem, aby dowiedzieć się:

  • Jakie są codzienne wyzwania i czynniki stresogenne, z którymi borykają się dzisiaj zespoły IT i sposoby, w jakie radzą sobie z nimi najlepsi liderzy

  • W jaki sposób liderzy ds. IT przygotowują swoje organizacje na przyszłość

  • Jak zmieniły się ich role i co czeka ich w przyszłości

Powiązane zasoby

Webinar

Zwrot z inwestycji a zarządzanie pracą