YoCoBoardAsana Integration

YoCoBoard + Asana

Śledź czas spędzany na zadaniach w Asanie, monitoruj produktywność w wielu projektach i z łatwością automatyzuj naliczanie płac.

Czym jest YoCoBoard

YoCoBoard to darmowe oprogramowanie do śledzenia czasu, które umożliwia mierzenie czasu pracy oraz produktywności.

Śledź każdą minutę spędzoną na wykonywaniu zadań w Asanie dzięki integracji Asany z YoCoBoard. Automatyzuj obliczanie rozliczanych godzin dzięki aktualizacjom zadań oraz śledzeniu czasu poszczególnych projektów, eksportuj szczegółowe raporty dotyczące przepracowanych godzin i analizuj wydajność zespołu, aby usprawnić proces podejmowania decyzji.

Jak skonfigurować ustawienia projektu

  1. Zaloguj się na swoje konto YoCoBoard.
  2. Z pulpitu nawigacyjnego, przejdź do zakładki Integracje na pasku bocznym.
  3. Wybierz zakładkę „Asana”. W oknie integracji, kliknij przycisk Dodaj do Asany.
  4. Nastąpi przekierowanie do strony rozszerzeń Google Chrome. Stamtąd, kliknij przycisk Dodaj do Chrome, aby dodać rozszerzenie YoCoBoard do przeglądarki Chrome.
  5. Kliknij Dodaj rozszerzenie, aby zezwolić aplikacji YoCoBoard na dostęp do Asany.
  6. Po zakończeniu konfiguracji, możesz rozpocząć śledzenie swojej produktywności bezpośrednio w Asanie.

Pomoc

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z support@yocoboard.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz