TSheetsAsana Integration

TSheets + Asana

Dokładnie mierz czas, jaki spędzasz na realizacji zadań i projektów w Asanie dzięki TSheets i za jednym kliknięciem wysyłaj zestawienia godzinowe do działu płac.

Partner platformy

Kategorie

Czym jest TSheets?

TSheets to aplikacja do mierzenia czasu i tworzenia zestawień godzinowych dla pracowników, która umożliwia łatwe mierzenie czasu na dowolnym urządzeniu, tym samym upraszczając naliczanie wynagrodzeń i wystawianie prawidłowych faktur.

Sposoby na korzystanie z integracji TSheets + Asana

Ta stworzona przez SyncEzy integracja umożliwia mierzenie czasu spędzonego na realizacji projektów, zadań i podzadań w Asanie w programie TSheets.

  • Wyeliminuj zestawienia godzinowe w formie papierowej: dokładnie mierz czas spędzany na realizacji projektów i zadań w Asanie bezpośrednio w TSheets.
  • Zautomatyzuj tworzenie projektów i zadań: przekształcaj projekty i zadania w Asanie w zadania TSheets w celu szczegółowego mierzenia czasu.
  • Przetwarzaj płace za jednym kliknięciem: wysyłaj zestawienia godzinowe do aplikacji płacowych i księgowych za jednym kliknięciem, aby usprawnić proces ich przetwarzania.

Jak połączyć TSheets z Asaną

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak połączyć TSheets z Asaną, odwiedź przewodnik Syncezy lub skontaktuj się z zespołem SyncEzy pod adresem support@syncezy.com.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz