Toggl TrackAsana Integration

Toggl Track + Asana

Toggl Track to potężny czasomierz dla zespołów, który płynnie zintegrujesz z przepływem pracy w Asanie.

Partner platformy

Kategorie

O Toggl Track

Integracja Toggle Track + Asana umożliwia importowanie projektów i użytkowników z Asany bezpośrednio do Toggl Track. Użytkownicy mogą monitorować czas spędzony na realizacji projektów w Asanie oraz uzyskać szczegółowe statystyki dotyczące produktywności i rentowności. Możesz również pobrać rozszerzenie Toggl Track i dodać je do interfejsu Asany, aby śledzić czas pracy bez konieczności przełączania się pomiędzy narzędziami.

Połącz Toggl Track z Asaną

  1. Zaloguj się do swojego konta Toggl Track lub załóż darmowe konto tutaj.
  2. Przejdź do menu Integration (Integracja) na pasku bocznym aplikacji internetowej Toggl Track. Kliknij Show more (Pokaż więcej), aby rozwinąć pasek boczny, jeśli menu integracji nie jest widoczne.
  3. Przewiń w dół do sekcji „Asana”.
  4. Kliknij Enable (Włącz), aby połączyć Toggl z Asaną.
  5. Kliknij przycisk Sync Now (Synchronizuj teraz), aby ręcznie zsynchronizować użytkowników, projekty i zadania z Asany z Toggl Track
  6. Zainstaluj darmowe rozszerzenie Toggl Track dla przeglądarki Chrome lub Firefox, aby osadzić przycisk czasomierza Toggl Track bezpośrednio w aplikacji internetowej Asany.

Opinie oraz pomoc

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę pomocy Toggl Track lub wyślij wiadomość e-mail na adres support@track.toggl.com.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz