HubSpot WorkflowsAsana Integration

HubSpot Workflows + Asana

Automatycznie twórz zadania w Asanie za pomocą HubSpot Workflows.

Czym jest HubSpot Workflows?

Używając HubSpot Workflows możesz wykorzystać wszystkie dane klientów w HubSpot CRM w celu tworzenia zautomatyzowanych procesów. Integracja ta umożliwia płynne przekazywanie zadań pomiędzy zespołami, na przykład w przypadku zamknięcia transakcji lub zgłoszeń w HubSpot.

Jak skonfigurować ustawienia projektu

Na swoim koncie HubSpot, przejdź do narzędzia Workflows. W dowolnej transakcji, zgłoszeniu lub przepływie pracy kliknij, aby dodać akcję. Wybierz akcję „Create an Asana task” (Utwórz zadanie w Asanie) w zakładce „Connect an app” (Połącz aplikację) i połącz swoje konto w Asanie. Po pomyślnym połączeniu, możesz przejść do utworzenia swojego zautomatyzowanego zadania w Asanie.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Hubspot Workflows + Asana, odwiedź stronę pomocy Hubspot.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz