Google Workspace SAML SCIMAsana Integration

Google Workspace SAML SCIM + Asana

Aktywuj Google Workspace SAML SCIM, aby zyskać większą kontrolę nad aprowizacją i anulowaniem aprowizacji użytkowników.

Czym jest Google Workspace SAML SCIM?

Google Workspace SAML SCIM to integracja z systemem zarządzania tożsamościami w wielu domenach (SCIM), która automatycznie przydziela uprawnienia użytkownikom, co umożliwia autoryzację, tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie tożsamości użytkownika w Google Workspace.

Dlaczego warto połączyć Google Workspace SAML SCIM z Asaną?

Dzięki integracji Google Workspace SAML SCIM + Asana możesz:

  • Dokonywać uwierzytelniania przy użyciu poświadczeń firmowych Google Workspace, korzystając z opcji „Zaloguj się przez Google” lub przez SAML za pośrednictwem Google Workspace.
  • Włączyć SAML i SCIM dla Google Workspace, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji administracyjnych, takich jak aprowizacja i anulowanie aprowizacji użytkowników.

Jak połączyć Google Workspace SAML SCIM z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Pobierz token konta usług z konsoli administratora Asany.
  2. Skonfiguruj automatyczne przydzielanie uprawnień dla Asany.
  3. Wyświetl dane automatycznego przydzielania uprawnień.
  4. Edytuj zakres przydzielania uprawnień.
  5. Dezaktywuj automatyczne przydzielanie uprawnień.
  6. Zdefiniuj ramy czasowe odbierania uprawnień.
  7. Usuń automatyczne przydzielanie uprawnień.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Google Workspace SAML SCIM + Asana, przejrzyj dokumentację.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Google Workspace.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz