EverhourAsana Integration

Everhour + Asana

Mierz czas, szacuj czas potrzebny na wykonanie zadań i zarządzaj budżetami dla projektów – a wszystko to i jeszcze więcej bez wychodzenia z Asany.

Czym jest Everhour?

Everhour to oprogramowanie do mierzenia czasu, które integruje się bezpośrednio z Asaną. Dzięki niemu możesz mierzyć czas, tworzyć szacunki i obserwować postępy dowolnego członka zespołu w realizacji zadań. A wszystko to, bez opuszczania Asany.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zalet:

  • W przeciwieństwie do innych narzędzi do mierzenia czasu, po utworzeniu konta Everhour automatycznie zsynchronizuje się z Twoimi projektami, bez konieczności ręcznej konfiguracji. Zakładasz konto i od razu możesz monitorować czas.

  • Aplikacja Everhour okresowo synchronizuje się z Twoimi projektami, więc wszystkie nowe projekty w Asanie będą automatycznie wyświetlane w raportach Everhour. Jeśli zaktualizujesz nazwę zadania lub projektu w Asanie, zmiana ta będzie odzwierciedlona również w Everhour. Dzięki temu, raporty Everhour będą zawsze obejmować najbardziej aktualne dane.

  • Po uruchomieniu integracji elementy do mierzenia czasu pojawią się na interfejsie Asany, dzięki czemu mierzenie czasu będzie łatwiejsze i bardziej dokładne.

  • Uporządkuj czas w Everhour korzystając z informacji dostępnych w Asanie, takich jak tagi, sekcje lub pola niestandardowe. Zrób szczegółową analizę i udostępnij ją klientom lub interesariuszom.

Połącz Everhour z Asaną

  1. Załóż konto Everhour i rozpocznij darmowy okres próbny.
  2. Podczas rejestracji pojawi się monit o połączenie z kontem w Asanie oraz zainstalowanie rozszerzenia Everhour, dostępnego dla wszystkich popularnych przeglądarek. To rozszerzenie umożliwia dodanie elementów sterujących Everhour do interfejsu Asany.
  3. Zaproś członków swojego zespołu do Everhour. Wyłącznie osoby, które zaprosisz do Everhour będą mogły mierzyć za jego pomocą czas i postępy. Bez zaproszenia klienci i goście nie będą mogli wyświetlać w Asanie niczego.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat integracji Everhour + Asana odwiedź przewodnik Everhour lub wyślij e-mail do zespołu Everhour na adres ask@everhour.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz