arrow-left iconPrzeglądaj aplikacjeAzure Active DirectoryAsana Integration

Azure Active Directory + Asana

Uzyskuj bezpieczny dostęp do Asany przy użyciu istniejących poświadczeń firmowych i zautomatyzuj aprowizację, aby zaoszczędzić czas.

Zainstaluj Azure AD dla Asany
Partner strategiczny

Kategorie

Zainstaluj Azure AD dla Asany

Czym jest Azure Active Directory?

Azure Active Directory (AD) to oparta na chmurze platforma do zarządzania tożsamością i dostępem firmy Microsoft, oferująca logowanie jednokrotne i uwierzytelnianie wieloskładnikowe w celu ochrony organizacji przed atakami cybernetycznymi.

Dlaczego warto korzystać z integracji Azure Active Directory + Asana?

Korzyści z integracji Azure AD + Asana dla działów IT:

 • Logowanie jednokrotne klasy korporacyjnej: Azure AD obsługuje zaawansowane, gotowe do użycia logowanie jednokrotne klasy korporacyjnej za pomocą Asany. Użytkownicy logują się przy użyciu swoich kont organizacyjnych hostowanych w Azure AD.
 • Automatyczna aprowizacja kont: Azure AD umożliwia administratorom automatyczne tworzenie kont i grup użytkowników w Asanie oraz zarządzanie nimi, znacząco upraszczając dodawanie użytkowników i obsługę kont.
 • Łatwa konfiguracja: prosty interfejs użytkownika krok po kroku do połączenia Asany z Azure AD.

Dzięki nowej funkcji systemu zarządzania tożsamością w wielu domenach (SCIM) zespoły IT mogą zautomatyzować konfigurowanie grup i synchronizować aktualizacje profili.

 • Automatycznie aprowizować i anulować aprowizację użytkowników
 • Włączyć logowanie jednokrotne dla Asany za pomocą SAML
 • Mapowanie użytkowników i grup w usłudze Azure AD na zespoły w Asanie
 • Aktualizowanie informacji w profilu użytkownika

Jak połączyć Azure Active Directory z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

 1. Zaloguj się do portalu Azure przy użyciu swojego konta Microsoft.
 2. W lewym okienku nawigacji wybierz usługę „Azure Active Directory”.
 3. Przejdź do aplikacji korporacyjnych, a następnie wybierz „Wszystkie aplikacje”.
 4. Aby dodać nową aplikację, wybierz opcję „Nowa aplikacja”.
 5. W sekcji „Dodaj z galerii” wpisz „Asana” w polu wyszukiwania.
 6. Wybierz Asanę z panelu wyników, aby dodać aplikację.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji Azure Active Directory + Asana, odwiedź stronę pomocy firmy Microsoft.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Microsoft Azure.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz