airfocusAsana Integration

airfocus + Asana

Priorytetyzuj najważniejsze projekty i inicjatywy, aby tworzyć efektywniejsze harmonogramy.

Czym jest airfocus?

Korzystając z integracji airfocus + Asana możesz priorytetyzować projekty, zadania, funkcje i inicjatywy, aby tworzyć efektywniejsze harmonogramy. Współpracuj nad ustalaniem priorytetów, aby skoncentrować swoje wysiłki na właściwych zadaniach. Nasza integracja umożliwia synchronizację ogólnej strategii z zarządzaniem codziennymi zadaniami w Asanie.

SKUTECZNIEJSZE OKREŚLANIE PRORYTETÓW

  • Działaj skuteczniej i osiągaj wyniki szybciej dzięki gotowym szablonom do tworzenia harmonogramów i priorytetyzacji.
  • Podejmuj lepsze decyzje dzięki wizualizacji swoich priorytetów.
  • Twórz i udostępniaj harmonogramy w czasie rzeczywistym i za pomocą kilku kliknięć, aby skoordynować działania zespołu.

Połącz airfocus z Asaną

  1. Załóż konto w airfocus (airfocus.com) lub zaloguj się do istniejącego konta.
  2. Utwórz nowy obszar roboczy w airfocus lub wybierz istniejący.
  3. Zintegruj obszar roboczy ze swoimi obszarami roboczymi w Asanie, aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową. W tym celu, kliknij ikonę „Integrations” (Integracje) i połącz się z Asaną. Następnie, autoryzuj Asanę i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sfinalizować integrację. Możesz także określić, które projekty i tagi w Asanie chcesz zsynchronizować.

Gotowe! Teraz możesz priorytetyzować swoje zadnia w Asanie i tworzyć harmonogramy w oparciu o priorytety.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji airfocus + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem airfocus pod adresem hello@airfocus.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz