Teamstructuur: 10 effectieve manieren om uw team te organiseren

Afbeelding bijdrager Team AsanaTeam Asana
25 januari 2024
7 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel Teamstructuur
Zie sjabloon

Bent u op zoek naar manieren om uw team beter te organiseren en te leiden? Het zal u verbazen te ontdekken dat er heel veel verschillende manieren zijn om een organisatiestructuur te bereiken die de efficiëntie van het team verbetert

Een teamstructuur definieert de relaties tussen activiteiten, leiderschap en teamleden. Hoewel dit eenvoudig lijkt, is het toch niet altijd duidelijk welke enorme impact teamstructuren hebben op de verdeling van bevoegdheden en de manier waarop teams dagelijks samenwerken.

Elke organisatiestructuur biedt een andere commandostructuur en biedt unieke manieren om met behulp van samenwerkingssoftware teamwerk te bevorderen. Op dezelfde manier helpt elk van deze organisatiestructuren een relatiedynamiek te vormen en een collegiale werkomgeving te creëren.

Van een functionele structuur tot een platte structuur; we behandelen de 10 effectiefste manieren om uw team te organiseren en u zo te helpen de juiste aanpak voor uw doelen te vinden.

1. Hiërarchische structuur

Een hiërarchische indeling vormt de basis van de meeste organisatiestructuren. Een hiërarchie is georganiseerd in een piramide-achtige structuur, met het kader, de directeuren, de managers en de werknemers in volgorde van het hoogste naar het laagste niveau van de keten. Dit is veruit de meest gebruikte structuur en schept duidelijke grenzen tussen teamleden.

Hiërarchische structuur

Veel organisaties gebruiken de traditionele hiërarchische structuur, maar er zijn vele varianten om uit te kiezen. Hiertoe behoren een procesgebaseerde en circulaire structuur, die een soortgelijke hiërarchie gebruiken. Deze worden echter op een verschillende manier weergeven.

Het aantal lagen dat uw structuur heeft, hangt af van de omvang en de complexiteit van uw team. De meeste organisaties hebben vier of meer lagen en visualiseren de structuur in een bedrijfsbreed organisatiediagram.

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

 • Een ongecompliceerde rapportagestructuur

 • Duidelijke carrièrepaden

 • Specialismen binnen individuele posities

Omdat deze aanpak uitgaat van een universele organisatiestructuur, werkt de hiërarchische benadering voor de meeste, zo niet alle teams.

Lees: Groep vs. team: Wat is het verschil?

2. Functionele structuur

Een van de meest gebruikte teamstructuren, naast de hiërarchische aanpak, is de functionele organisatiestructuur. Bij deze benadering worden teams gegroepeerd op basis van hun vaardigheden en kennis. Deze groepen worden vervolgens tussen elke afdeling verticaal gestructureerd, van hoog naar laag, van de president tot de individuele teamleden, enzovoorts.

Functionele structuren organiseren het topmanagement, of een type centrale autoriteit, op zodanige wijze dat het toezicht houdt op elke afdeling. 

Hoewel deze teams van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen, is het altijd de bedoeling van de functionele structuur om plaats te bieden aan gespecialiseerde vaardigheden en klaar te zijn voor de groei van de organisatie.

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

 • Gespecialiseerde deskundigen

 • Verantwoordelijkheid van het team

 • Organisatorische groei

Een belangrijk kenmerk van de functionele structuur is de mogelijkheid om niche-specialismen te cultiveren binnen verschillende afdelingen.

3. Matrixstructuur

De matrixstructuur verschilt van de meeste andere teamstructuren omdat deze structuur niet het typische hiërarchische model volgt. In plaats daarvan is deze teamstructuur in een rasterformaat georganiseerd, waarbij teamleden aan meer dan één leidinggevende rapporteren. Deze relaties zijn normaal gesproken gestructureerd als primaire en secundaire rapportagerelaties. 

Matrix-organisaties gebruiken deze structuur om een evenwicht te creëren tussen leiderschap en, uiteindelijk, het besluitvormingsproces.

Welke aanpak u kiest hangt af van de aard van uw teams en uw rapportagestructuur. Het belangrijkste voordeel is het creëren van een evenwichtige organisatiestructuur. Deze kan worden gerealiseerd door voor elke persoon rapportagelijnen in te stellen naar meerdere leiders in verschillende afdelingen of divisies.

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

Dit blijkt te werken voor teams die er zeker van willen zijn dat de beslissingsbevoegdheid niet beperkt blijft tot een handvol personen, teams die liever willen dat de teamleden het gevoel hebben zelf beslissingen te mogen nemen. 

Lees: 12 tips voor effectieve communicatie op de werkplek

4. Procesgebaseerde structuur

Een procesgebaseerde structuur benadrukt verschillende processen in plaats van verschillende afdelingen. Net als bij andere structuren is deze structuur ook hiërarchisch georganiseerd, waarbij leiderschap is verbonden met de verschillende processen.

Aan dit type teamstructuur wordt de voorkeur gegeven door organisaties waarvan de processen belangrijker zijn dan individuele projecten. Dit kunnen nieuwe processen zijn, of processen die uw organisatie al heeft georganiseerd.

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

 • Efficiëntie

 • Organisatorische groei

 • Hulp met vele verschillende processen

Teams die geschikt zijn voor deze structuur zijn vaak gefocust op interne processen en efficiëntie in plaats van projecten die naar buiten gericht zijn.

5. Circulaire structuur

Hoewel de structuur er anders uitziet, volgt de circulaire structuur net als de meeste andere een hiërarchische organisatie. Teamleden op hoger niveau vertegenwoordigen de binnenste cirkel en teamleden op lager niveau bezetten de buitenste cirkel. Het leiderschap wordt getoond in het midden van de cirkel, wat staat voor de flexibele relatie die ze hebben met elk afdelingshoofd.

Circulaire structuur

Deze organisatiestructuur, die gezamenlijk een volledige cirkel vormt, houdt iedereen verbonden, maar toch apart in hun eigen ring. Het aantal ringen in uw structuur zal blijven toenemen totdat alle personen op het voor hen juiste niveau zijn geplaatst.

Vanwege de visuele aard van deze structuur is deze het best geschikt voor kleinere teams die naar een soepele communicatie streven.

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

 • Gestroomlijnde communicatie

 • Soepele informatiestroom

 • Flexibele relaties

Hoewel anders dan veel andere structuren, kan deze moderne aanpak goed werken voor organisaties op afstand waarbij een effectieve communicatie tussen de leidinggevenden en teamleden moet worden ondersteund.

6. Platte structuur

In tegenstelling tot de driehoekige vorm van een traditionele organisatiestructuur, is een vlakke structuur een onderling verbonden web met meerdere platte niveaus. Deze niveaus omvatten alle leiderschapsniveaus, van directeuren tot het middenkader en verder. Het verschil is dat er altijd maar een paar stappen zijn tussen de leidinggevenden en de individuele teams. Dit in tegenstelling tot een hiërarchische aanpak waar er vele niveaus kunnen zijn tussen leidinggevenden en teamleden op lager niveau. 

De platte structuur is fantastisch voor teams die gecentraliseerde of verenigde netwerken willen maken die terugkoppelen naar gemeenschappelijke doelen.

Uw verbindingen verschillen afhankelijk van uw teams en de betrokkenheid van de leidinggevenden. De belangrijkste doelstelling van deze structuur is het creëren van een evenwicht tussen de leidinggevenden en de cross-functional teams

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

Als u bereid bent tot een onorthodoxe aanpak, kan de platte methode een enorme impact hebben op de productiviteit en helderheid. 

Doelen stellen en bereiken met Asana

7. Netwerkorganisatiestructuur

In een netwerkorganisatiestructuur worden teams gestructureerd op basis van relatieve netwerken. Dit is vooral geschikt voor organisaties waar werk moet worden uitgevoerd door externe teams, organisaties die over verschillende wereldwijde locaties beschikken of zelfs meerdere kleine bedrijven hebben.

In deze structuur is elk van deze netwerken georganiseerd als een afzonderlijke entiteit en met elkaar verbonden door hubs.

Door teams in hubs te verdelen kan er veel informatie worden gedeeld binnen netwerken. Dit in tegenstelling tot het delen van een beetje informatie met heel veel netwerken. Dit komt omdat teamleden waarschijnlijk beter weten wie het juiste teamlid binnen hun hub is om contact mee op te nemen, en de communicatie zo soepel kan verlopen.

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

 • Communicatie binnen netwerken

 • Duidelijke contactgegevens

 • Specialismen binnen netwerken

Het gebruik van de netwerkstructuur komt meestal voort uit noodzaak. De meeste organisaties zullen deze structuur niet gebruiken tenzij hun team al in een soort van netwerk is georganiseerd.

8. Productgerichte divisiestructuur

Een divisiestructuur is een structuur waarbij elke functie in een afzonderlijke divisie wordt ondergebracht. Binnen dit type structuur zijn er verschillende gespecialiseerde gebieden, waaronder een productgerichte structuur. 

Productgerichte divisiestructuur

Bij deze benadering wordt elke divisie onderverdeeld in individuele productlijnen.

Vanaf dit punt zijn geselecteerde teams verantwoordelijk voor elke productlijn. Dit is handig voor organisaties waar het hoofdzakelijk draait om productie en die duidelijke verantwoordelijkheden tussen de afdelingen willen creëren.

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

 • Semiautonome divisies

 • Continue productverbeteringen

Deze kenmerken zijn het best voor teams die sterk betrokken zijn bij productontwikkeling en de voorkeur geven aan een balans tussen individueel werk en teamwerk.

9. Marktgerichte divisiestructuur

Een marktgerichte divisiestructuur lijkt op een productgerichte divisiestructuur, maar focust zich op - u raadt het al - individuele markten. Dit kunnen allerlei markten zijn, van verschillende sectoren tot verschillende soorten klanten. Organisaties die deze structuur gebruiken kunnen meerdere merken onder een overkoepelend bedrijf hebben, of zelfs heel verschillende goederen en diensten.

Dit type divisiestructuur creëert duidelijke verantwoordelijkheden voor specifieke afdelingen. Bedrijven die deze structuur gebruiken, hebben meestal een breed scala aan producten en hebben hulp nodig bij het organiseren van afdelingen voor alle verschillende productlijnen.

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

 • De mogelijkheid om zich op één markt tegelijk te richten

 • Teamspecialisatie

 • Individuele prestaties

Net als andere divisiestructuren is een marktgerichte structuur het beste voor teams die de voorkeur geven aan een balans tussen individueel werk en teamwerk.

10. Geografische divisiestructuur

Het laatste type divisiestructuur focust zich op geografische gebieden. Regio's, gebiedsdelen of districten zijn georganiseerd in afzonderlijke divisies, waardoor duidelijke grenzen en logistiek voor geografische gebieden worden gecreëerd. Deze structuur is het beste voor organisaties die afhankelijk zijn van klanten of behoeften met betrekking tot de leveringsketen binnen specifieke regio's.

Het opdelen van het werk kan verschillende positieve invloeden hebben, waaronder individuele specialisatie en waardetoename op bepaalde geografische locaties.

Het beste voor teams die op zoek zijn naar:

 • De mogelijkheid lokale gemeenschappen te bedienen

 • Communicatie met lokale klanten of faciliteiten uit de leveringsketen

 • Teamsamenwerking

Net als de netwerkstructuur wordt dit type divisiestructuur meestal uit noodzaak gebruikt. Als uw organisatie geen geografische beperkingen heeft, zoals meerdere fysieke locaties of teamleden die verspreid zijn over meerdere gebieden, hoeft u het gebruik van deze aanpak niet te overwegen. Het kan echter wel een geweldige optie zijn voor teams die wel een oplossing nodig hebben voor geografisch verspreide teams. 

Welke teamstructuur is geschikt voor u?

Welke teamstructuur voor u de juiste is, hangt af van vele factoren, zoals de omvang van elk team, het aantal leidinggevenden dat u heeft en zelfs van de waarden van uw bedrijf. Terwijl sommigen kiezen voor een traditionelere aanpak, kiezen anderen voor een modernere.

Een aantal belangrijke factoren waar u bij stil zou moeten staan wanneer u een nieuwe teamstructuur overweegt omvatten communicatie en leiderschapsbalans - beide kunnen de teamdynamiek maken of verbreken.

Teamstructuren en communicatie

Wanneer het gaat om communicatie en helderheid binnen een organisatie draait het om het evenwicht tussen te veel en te weinig. Een overvloed aan communicatie kan verwarring veroorzaken en burnout van werknemers. Aan de andere kant kan te weinig communicatie leiden tot dubbel werk en lage productiviteit.

Teamstructuren die voor evenwichtige communicatie en helderheid zorgen, zijn onder meer:

 • De matrixstructuur

 • De circulaire structuur

 • De netwerkstructuur

Deze type structuren kunnen worden gebruikt voor ontwikkelteams, marketingteams en de meeste andere teams die er tussen zitten.

Teamstructuren en leiderschap

Even cruciaal als het evenwicht dat nodig is voor organisatorische communicatie, is de dynamiek tussen de leiding en de teamleden. Grote afstanden tussen het kader en werknemers op lager niveau kunnen een gebrek aan helderheid en communicatieproblemen veroorzaken.

Een evenwicht vinden kan moeilijk zijn. Aan de ene kant moeten degenen met leiderschapsrollen het gezag hebben over gebieden die een brede impact hebben op de organisatie. Aan de andere kant kan het beperken van het gezag tot een paar personen de grote meerderheid van de teamleden het gevoel geven machteloos te zijn.

Teamstructuren die evenwichtig leiderschap creëren zijn onder meer:

 • De platte structuur

 • De matrixstructuur

 • De hiërarchische structuur

De juiste gezagsstructuur stimuleert uw team ideeën aan te dragen en werk te leveren dat een impact maakt.

Lees: Leiderschap vs. management: Wat is het verschil?

Structureer uw team voor succes

De structuur van uw team heeft invloed op alles, van teambuilding tot werknemersmoreel en zelfs zakelijk succes. Als projectmanager kunt u door het creëren van duidelijke grenzen tussen verschillende teams de productiviteit en de prestaties verbeteren.

Wilt u uw structuur naar een hoger niveau tillen? Probeer samenwerkingssoftware om de teamcommunicatie te stroomlijnen.

Verbeter de teamsamenwerking met Asana

Gerelateerde bronnen

Artikel

11 veel voorkomende leiderschapsstijlen (plus hoe u de uwe kunt vinden)