PRYWATNOŚĆ

Podwykonawcy przetwarzania danych Asany

section icon
section icon

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 12 WRZEŚNIA 2023

Asana i podmioty z nią powiązane korzystają z zewnętrznych podwykonawców przetwarzania danych oraz podmiotów powiązanych z Asaną do świadczenia usług na rzecz klientów. Podwykonawca przetwarzania to zewnętrzny podmiot przetwarzający dane zaangażowany przez Asanę lub, w niektórych wypadkach, filię Asany, który otrzymuje dane od Asany i przetwarza dane osobowe w imieniu naszych klientów.

Warunkiem udzielenia zezwolenia podwykonawcy przetwarzania przez Asanę (i jej filie, stosownie do przypadku) na przetwarzanie danych osobowych jest zawarcie pisemnej umowy z każdym z podwykonawców przetwarzania, która zawiera zobowiązania w zakresie ochrony danych na co najmniej takim samym poziomie jak środki techniczne i organizacyjne stosowane przez Asanę w celu ochrony danych osobowych klientów przed ich przypadkowym lub bezprawnym uszkodzeniem, utratą, zmianą lub nieupoważnionym ujawnieniem albo dostępem.

Zasubskrybuj poniżej, aby otrzymywać powiadomienia o zmianach dotyczących podwykonawców przetwarzających dane.

Podwykonawcy zewnętrzni przetwarzający dane

Nazwa podmiotu

Czynności w zakresie podprzetwarzania danych

Siedziba podmiotu

Amazon Web Services, Inc.

Dostawca usług w chmurze

Stany Zjednoczone

Open AI, LLC

Funkcjonalność wykorzystująca sztuczną inteligencję

Stany Zjednoczone

Snowflake Inc.

Magazyn danych

Stany Zjednoczone

Tableau Software, LLC (Salesforce)

Analityka i wizualizacja danych

Stany Zjednoczone

Tray.io

Dostawca integracji

Stany Zjednoczone

Vimeo, LLC

Wiadomości wideo

Stany Zjednoczone

Anthropic, PBC

Funkcjonalność wykorzystująca sztuczną inteligencję

Stany Zjednoczone

Podmioty powiązane z Asaną

Nazwa podmiotu

Siedziba podmiotu

Asana Software Australia Pty Ltd

Australia

Asana Software Canada Ltd

Kanada

Asana France SAS

Francja

Asana Germany Gmbh

Niemcy

Asana Software Iceland ehf

Islandia

Asana Software Ireland Limited

Irlandia

Asana Ireland Technology Limited

Irlandia

Asana Japan KK

Japonia

Asana Software Singapore Pte Ltd

Singapur

Asana Switzerland GmbH

Szwajcaria

Asana Software UK Limited

Wielka Brytania

Aktualizacje

Data wprowadzenia zmiany

Zmiana

Uwagi

12 września 2023

Dodano Anthropic, PBC jako podwykonawcę przetwarzania danych

Powiadomienie o aktualizacji podwykonawcy przetwarzania danych

27 kwietnia 2023

Dodano OpenAI, LLC jako podwykonawcę przetwarzania danych

Powiadomienie o aktualizacji podwykonawcy przetwarzania danych

27 kwietnia 2023

Usunięto Looker Data Sciences, Inc. (Google)

Usunięto Looker Data Sciences, Inc. (Google), ponieważ ten podmiot nie jest już wykorzystywany przez Asanę jako podwykonawca przetwarzania danych

7 lipca 2022

Dodano Tray.io jako podwykonawcę przetwarzania danych

Powiadomienie o aktualizacji podwykonawcy przetwarzania danych

1 lutego 2022

Dodano Asana Switzerland GmbH do listy filii Asany

Podmiot Asany działający poza Szwajcarią.

1 listopada 2021 r.

Rezygnacja z usług stron trzecich wycofanych przez Asanę oraz tych, które nie występują w charakterze podwykonawcy przetwarzania danych

Asana wycofała usługi Wildbit i Sendgrid w zakresie przetwarzania poczty e-mail i nie będzie korzystała z usług stron trzecich w sytuacjach, w których sama jest podmiotem przetwarzającym.

Asana wciąż się rozwija i nie można wykluczyć podjęcia przez nas współpracy z nowymi podwykonawcami przetwarzania danych. Jeżeli tak się stanie, powiadomimy Cię o tym, zgodnie z Twoją stosowną umową z Asaną.