Indeks anatomii pracy

Powitaj nową erę pracy zwinnej

W ciągu ostatnich dwóch lat wszechobecna niepewność spowodowała zderzenie różnych kultur pracy, ale liderzy mogą przekształcić to wyzwanie w szansę na rozwój. Przebadaliśmy 10 624 pracowników z całego świata, aby dowiedzieć się, co sprawdza się w ich organizacji, a co nie. Część wniosków przedstawiliśmy na tej stronie. Całość dostępna jest w pełnym raporcie.

Pobierz pełny raport
Zapobiegaj wypaleniu z Asaną

Stawiaj czoła zmianom i unikaj wypalenia

Pracownicy czują, że utknęli w miejscu. Pomimo olbrzymich zmian w sposobie pracy, czynności okołozadaniowe wciąż pochłaniają większość ich dnia roboczego, a zespoły gubią się wśród zbyt ogólnych zadań i procesów. Okazuje się, że problem ten dotyka również działań o strategicznym znaczeniu. Na szczęście istnieje sposób na poradzenie sobie z tym. Jest nim wprowadzenie przejrzystych metod współpracy międzyfunkcyjnej, które ułatwią organizacji reagowanie na zmiany.

Wspieraj swój zespół z Asaną

Liderzy — zespoły potrzebują waszego wsparcia

Wyzwania są nieuniknione, ale wcale nie muszą one powodować problemów. Aby zapobiec wypaleniu i syndromowi oszusta, liderzy powinni jasno przedstawiać cele organizacji, zapewniać pracownikom szkolenia, prowadzić programy mentorskie i udostępniać informacje na temat zdrowia psychicznego. Co więcej, każdy lider musi stanowić wzór do naśladowania jeśli chodzi o równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Nie może więc unikać urlopu czy pracować po godzinach, a w przypadku wypalenia powinien szczerze się na ten temat wypowiedzieć. Wprowadzenie tych zmian przyczyni się do przyciągania nowych talentów, zwiększenia retencji pracowników oraz zbudowania atmosfery bezpieczeństwa psychologicznego w pracy, co z kolei poprawi samopoczucie pracowników i przyczyni się do sukcesu całej organizacji.

W tym roku pracownicy spędzili o 27% więcej czasu na wykonywaniu pracy wymagającej kwalifikacji, ale prawie o 36% mniej na strategii.

Menedżerowie marnują 62% swojego dnia roboczego na wykonywaniu czynności okołozadaniowych.

Badanie „Indeks anatomii pracy 2022”, które przeprowadziła Asana pokazuje, co 10 624 pracowników z całego świata sądzi na temat swojej pracy. Zapoznaj się ze wszystkimi wnioskami i statystykami pobierając nasz raport.

Pobierz raport

„Nie wystarczy, że będziemy osiągać więcej w odosobnieniu. Organizacje potrzebują wytycznych, które pozwolą przywrócić debaty, otwarty dialog i możliwość przeprowadzania burzy mózgów w nowej, zdalnej rzeczywistości”.

Dr Sahar Yousef, neurobiolog poznawczy i wykładowczyni w Haas School of Business, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley

elastyczność miejsca pracy

Zespoły pracują w różnych obszarach w tym samym czasie

Pracownicy pracują zarówno z domu, jak i z biura. Elastyczne godziny i możliwość pracy z dowolnego miejsca to zmiana pozytywna, ale zbyt duża elastyczność prowadzi do chaosu i strachu przed pozbawieniem dostępu do informacji. Organizacje i zespoły powinny ustalić harmonogram tygodnia, w którym jasno określa się czas na samodzielną pracę z domu oraz współpracę w biurze.

Powiadomienia, które przeszkadzają w pracy

Niekończąca się liczba powiadomień

Organizacje polegają na wielu aplikacjach, które nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Pracownicy muszą bezustannie przełączać się pomiędzy nimi w zależności od otrzymywanych powiadomień, co skutkuje mniejszą produktywnością, dłuższym czasem pracy i sprawia, że łatwo coś przeoczyć. Redukcja liczby używanych narzędzi i wybieranie tych, które usprawniają pracę umożliwia uzyskanie kontroli i skoncentrowanie się na najważniejszych działaniach.

49% pracowników postrzega obecnie biuro jako miejsce spotkań socjalnych, a 41% czuje się osamotnionych podczas pracy zdalnej.

48% pracowników uważa, że poprawa wydajności spotkań może przyczynić się do ograniczenia liczby powiadomień, a 45% twierdzi, że taki sam efekt miałby przejrzysty podział ról.

Pracownicy biją na alarm

42% pracowników doświadczyło wypalenia zawodowego

42% pracowników doświadcza równocześnie wypalenia i syndromu oszusta.

24% pracowników uważa, że zbyt duża liczba spotkań jest bezpośrednią przyczyną niedotrzymywania terminów.

24% pracowników uważa, że zbyt duża liczba spotkań jest bezpośrednią przyczyną niedotrzymywania terminów.

33% gorsza koncentracja

33% pracowników twierdzi, że ich koncentracja jest gorsza niż w roku ubiegłym.

40% pracowników uważa, że wypalenie jest nieuniknione

40% pracowników uważa, że wypalenie jest nieodłącznym elementem dążenia do sukcesu.

Zwinne miejsce pracy jako nowy cel

Rolą liderów jest wdrożenie dynamicznych i przejrzystych procesów, aby pracownicy mogli skoncentrować się na płynnej realizacji swoich zadań. Priorytetem staje się zwinność – cecha, która jest niezbędnym elementem rozrastających się firm. W erze częstych zmian i dążenia do lepszej przejrzystości właśnie to stanowi klucz pozwalający każdemu odnieść sukces.

Wejdź w nową erę pracy

Kluczowe badania i wnioski dla liderów, pracowników i zespołów, które są gotowe na rozpoczęcie ery pracy zwinnej.