Zasady loterii ankietowej dla klientów Asany

section icon
section icon

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023 r

Zasady ogólne:

Loteria ankietowa („Loteria”) rozpoczyna się o północy (czasu pacyficznego, GMT -8:00) dnia 1 stycznia 2024 roku i kończy o 23:59:59 (czasu pacyficznego, GMT -8:00) dnia 31 marca 2024 roku („Termin wysyłania zgłoszeń”).

W loterii mogą wziąć udział mieszkańcy następujących krajów. Uwaga: zasady różnią się w zależności od kraju zamieszkania. Wybierz kraj zamieszkania z poniższej listy, aby przeczytać zasady dla Twojego kraju.

Spis treści
Stany ZjednoczoneKanadaWielka BrytaniaAustriaFrancjaNiemcyIrlandiaHolandiaSzwajcariaAustraliaJaponia

Uczestnictwo drogą pocztową. Wyślij pocztówkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, pełnym adresem, numerem telefonu i adresem e-mail na adres: Asana Survey Sweepstakes, 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Każdą pocztówkę należy wysłać osobno i musi ona nosić stempel z datą wysłania pomiędzy 1 stycznia 2024 roku a 31 marca 2024 roku i musi dotrzeć do odbiorcy do 5 kwietnia 2024 roku („Uczestnictwo drogą pocztową”). Kserokopie, nieczytelne lub zgłoszenia produkowane maszynowo nie będą brane pod uwagę. Wszystkie zgłoszenia stają się własnością Asany i nie zostaną zwrócone, a ich odbiór nie będzie potwierdzany. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zgubione, spóźnione, zniszczone, wysłane na błędny adres lub nieopłacone.

Stany Zjednoczone

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy pięćdziesięciu (50) Stanów Zjednoczonych oraz Dystryktu Kolumbii w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich dla dziesięciu (10), losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Kanada

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą wziąć udział mieszkańcy Kanady (z wyłączeniem Quebecu), którzy osiągnęli pełnoletność w świetle prawa prowincji, którą zamieszkują. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Wymagania dotyczące potencjalnego zwycięzcy:

Potencjalni zwycięzcy będą musieli poprawnie odpowiedzieć na pytanie sprawdzające ich umiejętności. Jeśli potencjalny zwycięzca nie udzieli na nie poprawnej odpowiedzi, na jego miejsce może zostać wylosowany inny potencjalny zwycięzca spośród pozostałych zgłoszeń.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Wielka Brytania

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy Wielkiej Brytanii w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Na potrzeby loterii mianem członka rodziny określani są małżonkowie, partnerzy, matka, ojciec, opiekun prawny, teściowie, babka, dziadek, brat, siostra, dzieci oraz wnuki (włącznie z przybranymi). Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Austria

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy Austrii w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Francja

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy Francji w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Niemcy

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy Niemiec w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować.

Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Irlandia

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy Irlandii w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Holandia

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy Holandii w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Szwajcaria

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy Szwajcarii w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Australia

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy Australii w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Drugie losowanie: Jeśli zwycięzca nie zgłosi się po nagrodę do 23:59 czasu pacyficznego (GMT-7) dnia 12 kwietnia 2024 roku Asana może wybrać alternatywnego zwycięzcę poprzez drugie losowanie wśród pozostałych zgłoszeń („Drugie losowanie”). Drugie losowanie, jeśli się odbędzie, będzie miało miejsce do 23:59 czasu pacyficznego dnia 15 kwietnia 2024 roku. Zwycięzca drugiego losowania musi zgłosić się po nagrodę do godziny 23:59 czasu pacyficznego w dniu 22 kwietnia 2024 roku. Jeśli zwycięzca drugiego losowania się nie zgłosi, Asana może zdecydować się na wycofanie nagrody.

Wymagania dotyczące potencjalnych zwycięzców: Potencjalni zwycięzcy będą musieli poprawnie odpowiedzieć na pytanie sprawdzające ich umiejętności. Jeśli potencjalny zwycięzca nie udzieli na nie poprawnej odpowiedzi, na jego miejsce może zostać wylosowany inny potencjalny zwycięzca spośród pozostałych zgłoszeń.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.

Japonia

Kryteria kwalifikacji:

W loterii mogą brać udział mieszkańcy Japonii w wieku od osiemnastu (18) lat. Członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Asana, Inc. („Sponsor” lub „Asana”), jej podwykonawcy, partnerzy i powiązane firmy, a także członkowie bliskiej rodziny i/lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego takich osób nie mogą brać udziału w loterii. Loteria jest nieważna tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy prawne. Aby wziąć udział, nie jest wymagany żaden zakup, a zakup produktu nie zwiększy szans na wygraną.

Nagrody:

Jedna (1) karta upominkowa o wartości 100 dolarów amerykańskich (lub równowartość 100 dolarów amerykańskich w walucie lokalnej) dla dziesięciu (10) losowo wybranych respondentów na ankietę.

Jak wziąć udział:

Zgłoszenia kwalifikujących się osób zostaną przyjęte automatycznie po wypełnieniu całej Ankiety znajdującej się pod linkiem przesłanym do nich w wiadomości e-mail WŁĄCZNIE z podaniem prawidłowego adresu e-mail, pod którym można się z nimi skontaktować. Zgłoszenia muszą wpłynąć przed terminem wysyłania zgłoszeń. Asana nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieopłacone, błędnie zaadresowane lub niemożliwe do dostarczenia, czy to z powodu błędów systemowych, pominięć, przerw, wad, opóźnień w operacjach lub transporcie, kradzieży, zniszczenia lub awarii, wadliwej transmisji lub innych awarii telekomunikacyjnych, błędów ludzkich, nieodebranych zgłoszeń wynikających z jakichkolwiek awarii sprzętu lub oprogramowania, utraconych lub niedostępnych połączeń sieciowych, nieudanych, niekompletnych lub zniekształconych transmisji komputerowych lub telefonicznych, błędów i awarii typograficznych lub systemowych, wadliwych transmisji, awarii technicznych lub innych. Do loterii kwalifikują się tylko w pełni wypełnione zgłoszenia. Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia odbioru.

Szanse na wygraną:

Szanse na wygraną zależą od liczby wysłanych, kwalifikujących się zgłoszeń na loterię.

Losowanie nagród:

Potencjalni zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w ciągu trzech (3) dni roboczych od terminu wysyłania zgłoszeń. Po sprawdzeniu, że spełniają oni wymogi oraz warunki niniejszego regulaminu potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni faktycznymi zwycięzcami loterii. Obecność nie jest wymagana.

Powiadomienie:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail wysłanej na podany adres oraz otrzymają instrukcje dotyczące odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody będzie oznaczało rezygnację z niej. W przypadku, kiedy potencjalny zwycięzca zrzeka się nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany z dowolnej przyczyny, spośród pozostałych zgłoszeń wylosowany zostanie alternatywny zwycięzca.

Ograniczenia dotyczące nagród:

Limit wynosi jedną (1) nagrodę na osobę/gospodarstwo domowe. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie jest możliwa wymiana ich lub wypłata równowartości pieniężnej, chyba, że Asana podejmie inną decyzję. Asana nie zastąpi zagubionych lub skradzionych nagród. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek nagrody, Asana zastrzega sobie prawo do zamiany na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków federalnych, krajowych i lokalnych, włącznie z podatkiem dochodowym. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w niniejszym regulaminie. Przyznane zostaną wszystkie nagrody.

Warunki:

Biorąc udział w loterii, uczestnicy i nagrodzeni zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Asany, które są ostateczne w każdym wymiarze i nie można się od nich odwoływać. Asana zastrzega sobie prawo do: (a) trwałej dyskwalifikacji z loterii każdego uczestnika, który podejrzewany jest o złamanie tych zasad oraz (b) zweryfikowania kwalifikowalności uczestników. Biorąc udział w loterii jej uczestnicy oraz zdobywcy nagród zwalniają Asanę oraz jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu i agentów od odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w loterii i/lub otrzymaniem i/lub wykorzystaniem/niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody, włącznie z odpowiedzialnością za obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją. Ta loteria podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od konfliktów z innymi przepisami.

Wykorzystanie danych:

Wszystkie informacje zgromadzone od uczestników w związku z ich udziałem w loterii zostaną przetworzone zgodnie z polityką prywatności Asany, którą można znaleźć pod adresem https://asana.com/pl/terms/privacy-statement.

Lista zwycięzców:

Aby otrzymać listę zwycięzców (dostępną około czterdzieści pięć (45) dni po terminie wysyłania zgłoszeń), wyślij żądanie o otrzymanie listy zwycięzców oraz nazwę loterii oraz zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres: „Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States” nie później niż sześć (6) miesięcy od terminu wysyłania zgłoszeń.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States. Ten konkurs nie jest w żaden sposób wspierany ani zarządzany przez lub wraz z jakąkolwiek osobą fizyczną ani prawną, włącznie z jakąkolwiek stroną trzecią, oprócz Asany.