zzBotsAsana Integration

zzBots + Asana

zzBots ułatwia integrację aplikacji oraz automatyzację przepływów pracy

Czym jest zzBots?

Aplikacja zzBots zapewnia pełną dwukierunkową synchronizację pomiędzy Asaną i innymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz Google, Kalendarz Microsoft Outlook, Kalendarz Apple iCloud, Airtable i Trello.

Oprócz synchronizacji dwukierunkowej, zzBots umożliwia również integrację Asany z różnymi dodatkowymi aplikacjami. Wysyłaj niestandardowe wiadomości e-mail oraz powiadomienia i z łatwością automatyzuj przepływy pracy.

Połącz zzBots z Asaną

Aby rozpocząć, skorzystaj z linku instalacji synchronizacji dwukierunkowej lub wyszukaj synchronizację, którą chcesz zainstalować w Bot Store w zzBots.

Ten przykład zakłada instalację dla synchronizacji dwukierunkowej pomiędzy Asaną i Kalendarzem Google, ale kroki są takie same w przypadku instalacji każdej synchronizacji dwukierunkowej.

  1. Kliknij przycisk „Install” (Zainstaluj).
  2. Załóż darmowe konto zzBots.
  3. Kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć zzBots ze swoim kontem w Asanie.
  5. Wybierz obszar roboczy w Asanie, a następnie określ i wybierz, czy chcesz synchronizować według projektu, osoby przypisanej lub dowolnego zadania w obszarze roboczym.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć zzBots z kontem Kalendarza Google.
  7. Wybierz kalendarz, który chcesz zsynchronizować.
  8. Kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  9. Kliknij przycisk „Install Now” (Zainstaluj teraz).
  10. Gotowe.

W tym momencie nastąpi przekierowanie na stronę z botami, gdzie możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia oraz integrację zzBots.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji zzBots + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem zzBots pod adresem support@zzbots.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz