Zoho DeskAsana Integration

Zoho Desk + Asana

Zintegruj Asanę z Zoho Desk, aby tworzyć zadania i przypisywać je członkom zespołu

Czym jest Zoho Desk?

Zoho Desk to nagradzana aplikacja online do obsługi zgłoszeń od klientów. Aplikacja ta, z której korzysta ponad 40 000 firm, umożliwia wysyłanie natychmiastowych odpowiedzi kontekstowych na zgłoszenia klientów i rozwiązywanie ich problemów przy pomocy jednego, przyjaznego użytkownikowi interfejsu. Zoho Desk wspiera zespoły ds. obsługi klienta w zarządzaniu konwersacjami z klientami prowadzonymi poprzez e-mail, telefon, czat, wiadomości bezpośrednie, media społecznościowe i wiele innych kanałów. Aplikacja oferuje takie rozwiązania automatyzacyjne i analityczne, które są w stanie obsłużyć dowolną liczbę klientów. Częścią aplikacji jest samoobsługowy portal, na którym można uzyskać pomoc przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Aplikacja daje możliwość integracji, dzięki czemu z pewnością wpisze się w Twój ekosystem biznesowy. Zoho Desk występuje również w wersji mobilnej, co pozwala na obsługę klienta nawet w drodze.

Wyświetlaj w Zoho Desk szczegóły dotyczące zadań, takie jak data wykonania i osoba odpowiedzialna Przypisuj osoby odpowiedzialne i ustawiaj daty wykonania podczas dodawania zadań bezpośrednio ze zgłoszenia Agenci i inżynierowie mogą współpracować przy tworzeniu komentarzy, które są synchronizowane we wszystkich aplikacjach

  1. Tryby pracy w Zoho Desk umożliwiają porządkowanie zgłoszeń według wymaganych kryteriów zaledwie jednym kliknięciem. obraz alternatywny

  2. Kontekstowy ekran zgłoszeń wyświetla historię interakcji z klientem oraz oś czasu zgłoszeń. Pomaga to w rozwiązywaniu zgłoszeń na czas. obraz alternatywny

  3. Zoho Desk zawiera zespołowe przeglądy wiadomości, które ułatwiają współpracę między zespołami oraz umożliwiają innym zespołom szybką pomoc w rozwiązaniu danego zgłoszenia. obraz alternatywny

  4. Wbudowane pulpity nawigacyjne z możliwością personalizacji przedstawiają cenne statystyki, które stanowią podstawę dla ciągłego udoskonalania obsługi klienta. obraz alternatywny

  5. Wielokanałowa obsługa klienta: Zoho Desk gromadzi zgłoszenia z takich kanałów komunikacji, jak e-mail, media społecznościowe, telefon, czat na żywo i innych, oraz umieszcza je w jednym oknie.

obraz alternatywny

Połącz Zoho Desk z Asaną

  1. Przejdź do strony marketplace.zoho.com i wyszukaj integrację Asana + Zoho Desk stworzoną przez Ulgebra w Zoho Marketplace.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym „Confirm Installation” (Potwierdź instalację), aby zezwolić wtyczce na dostęp do Twojego konta Zoho Desk.
  3. Aby zintegrować zadania w Asanie z Zoho Desk, wybierz opcję „Integrations” (Integracje).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zezwolić Zoho Desk na dostęp do zadań w Asanie.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Zoho Desk + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Zoho Desk pod adresem ulgebra@zoho.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz